Vælg en side

Session 12/15

Page 2/3 Roller og relationer i samarbejde med din arbejdsgiver

Roller og relationer i samarbejde med din arbejdsgiver

Som beskrevet i scoringskortet i begyndelsen af programmet afhænger resultatet af din omsorg meget af dit sociale netværk og det vigtigste er her dine relationer til myndighederne, der har ansat dig som plejeforælder.

Emne A: Samarbejde med socialrådgiveren

Socialrådgiveren er ansvarlig for at beskrive barnets ressourcer og vanskeligheder i forbindelse med anbringelsen for at vælge hvilken type pleje, der er behov for og for at sikre langvarige anbringelser.
Alle disse opgaver er fastlagt i lovgivningen.

Socialrådgiveren og plejefamilien ser ofte med meget forskellige øjne på anbringelsen.

Socialrådgiveren har pligt til at se den biologiske familie som en helhed og har ofte fokus på de biologiske forældres rettigheder og behov. Socialrådgiveren er også bundet af lovgivning og retslige afgørelser (retten kan f.eks. beslutte, at barnet skal sendes tilbage til den biologiske familie).

Din plejefamilie er bare en af mange, som socialrådgiveren skal føre opsyn med og derfor kan kontakten være noget sporadisk på grund af de mange sager. En anden udfordring kan være, at offentlige arbejdspladser ofte bliver omorganiseret og rådgiveren skifter job eller position. Dette kan gøre det udfordrende for myndighederne at skabe en langvarig og tilfredsstillende relation til plejeforældrene.

Plejeforældrene ser anbringelsen fra en meget anderledes vinkel – de er naturligvis meget tættere på barnet, de kender de følelser og problemer, som barnet har og har etableret følelsesmæssige bånd til barnet. Familierådgiveren ser oftere plejefamilien og ser derfor også mest sagen fra denne vinkel.

Dette gør det helt klart, at de to positioner kan skabe meget forskellige ideer omkring, hvad der er muligt, og hvad der er i ”barnets interesse”. Plejefamiliens professionelle opgaver er at forstå forskellen mellem disse to positioner og at anskue dem som andet end personlige forhold.

Dette kan i nogle tilfælde være meget udfordrende, men forskning viser, at barnets udvikling styrkes i positiv retning, når der er gode relationer og forståelse mellem socialrådgiveren og plejefamilien.

EMNER TIL OVERVEJELSE

 • Skabte dit første møde med socialrådgiveren en klar forståelse af jeres kontrakt, opgavens natur og hvad myndighederne betragter som et godt samarbejde?
 • Hvor ofte taler du med socialrådgiveren og har jeres dialog ført til aftaler og samarbejde?
 • Har socialrådgiveren fastlagt, hvor ofte barnet bør møde sine biologiske forældre og hvordan disse møder bør forløbe?

FORSLAG TIL AT ETABLERE GODE RELATIONER TIL SOCIALRÅDGIVEREN

 1. Bed socialrådgiveren om at få nedskrevne retningslinjer i forhold til de vigtigste opgaver i dit arbejde med barnet i pleje. Disse retningslinjer vil gøre det lettere for den næste socialrådgiver, hvis der sker udskiftning i den gruppe at personer, der arbejder sammen med dig.
 2. Giv socialrådgiveren en kopi af dit scoringskort og dine vigtigste notater. Det kan give ham/hende en bedre forståelse af, hvad du mener, er de vigtigste forhold ved denne anbringelse.
 3. Spørg socialrådgiveren hvilken form for kontakt (og hvor ofte) du kan forvente, at I skal mødes, mens barnet er anbragt i pleje hos dig.

Emne B: Samarbejde med den tilsynsførende om anbringelsen

I nogle lande findes der en social enhed, der tilbyder undervisning og supervision til plejeforældre. Nogle gange står denne enhed også for al kontakt omkring en anbringelse. Dette bliver ordnet af enten en plejeleder eller en tilsynsførende. Disse menneskers funktion er at assistere ved udviklingen af professionelle relationer til barnet, arbejde sammen med dig om at finde løsninger på problemer, der opstår i dagligdagen og diskutere, hvordan du bedst planlægger dit daglige arbejde med barnet.

Eftersom deres funktion er at støtte dig i dit arbejde og eftersom de selv arbejder tæt sammen med plejefamilier, vil de sikkert være fortrolige med den måde, du ser plejeforholdet på. Det betyder, at du bør være så åben som muligt og også beskrive de meget personlige udfordringer, du oplever i dit arbejde som plejeforælder.

EMNER TIL OVERVEJELSE HVIS DU HAR EN TILSYNSFØRENDE

 • Hvordan har du det med at fortælle din tilsynsførende om svære udfordringer, du står overfor i dit forhold til barnet eller dets forældre?
 • Hvordan har du det med at fortælle din tilsynsførende om dit arbejde med barnet eller om problemer i dit ægteskab/forhold i plejefamilien, der kan påvirke relationen til barnet?

FORSLAG TIL AT ETABLERE EN FRUGTBAR RELATION TIL DEN TILSYNSFØRENDE

 1. Før du får besøg af personen, kan du lave en kort liste med de vigtigste ting, du har brug for at tale om. Hvis det er muligt, så send listen til personen før mødet.
 2. Brug dit scoringskort under besøget for at få en dialog i gang om de ting, du har noteret heri. Det kan danne grundlaget for en god dialog. Det vil hjælpe dig til at få den tilsynsførende til at støtte dig bedre og give vedkommende et godt overblik over, hvordan du ser på plejeforholdet.
 3. Hvis du synes, det er svært at tale om personlige problemer, der påvirker dig, så fortæl det til den tilsynsførende. Når du er plejeforælder, er det muligvis nødvendig at tale om meget personlige følelser, fordi disse følelser kan påvirke dit arbejde med barnet. Du og din tilsynsførende skal hjælpe hinanden med at finde grænsen mellem, hvad der er privat og hvad der skal diskuteres, fordi det påvirker dit arbejde med barnet.
 4. Opgaven med at have et barn i pleje kan være besværligt og du bliver sikkert ofte skuffet over systemet, der burde støtte dig eller som er uenig i nogle af de beslutninger, du træffer. Vi foreslår, at du fortæller din tilsynsførende, hvis dette sker og også har en realistisk og fordomsfri holdning ved eventuelle problemer. Konflikter mellem plejefamilier og myndigheder er aldrig gavnlig for barnet. Men du skal altid insistere på at få den støtte, du har brug for i forhold til at kunne udføre dit arbejde.