Vælg en side

Session 4/15

Page 4/5: Den trygge base og udforskning: Leg og social kontakt med andre

Den trygge base og udforskning: Leg og social kontakt med andre

Hvis spædbarnet lærer at være adskilt uden at blive bange, har du givet det en Tryg Base: Et spædbarn med en tryg base i form af en omsorgsgiver har ikke behov for at udmatte sig selv ved at græde og protestere, fordi det frygter adskillelsen – det føler sig trygt. Så når man arbejder med børn, kan man opleve, at barnet i begyndelsen af relationen har brug for en meget høj grad af stabilitet og nærhed – også fysisk. Hvis man forbliver tæt på barnet, bliver det trygt og frygter ikke, at man forlader det.

Det er først, når barnet har oplevelsen af en tryg base, at et andet system kan tage over: Udforskningssystemet. Et trygt barn med en omsorgsgiver, som er rolig og sidder stille, vil begynde at bevæge sig væk fra ham/hende, lege med ting, udforske verden, være nysgerrig, lære, tage kontakt til andre børn og lave små eksperimenter. Dette kaldes udforskningsadfærd, og det er ekstremt vigtigt for barnets udvikling.

Man kan således sige, at man “slukker” Tilknytningssystemet ved at være rolig og nærværende (agere tryg base), hvilket samtidig automatisk “tænder”  Udforskningssystemet.

Sunde børn klamrer sig kun til deres omsorgsgiver i kort tid, indtil de føler sig trygge. Så begynder de at lege, udforske osv. Dette er den eneste måde, de kan lære om verden og blive motiveret til at lære senere i livet. Trygge børn lærer således meget mere end usikkert tilknyttede børn, som bruger al deres energi på at forsøge at undgå adskillelse.

Hvis man for eksempel tager sit barn med ind i en ny gruppe børn, vil følgende ske: først vil det klynge sig til dit ben og græde (tilknytningsadfærd), men hvis du bliver på det samme sted og forbliver rolig, vil barnet naturligt få overskud til at være nysgerrig: kravle væk fra dig, lege med legetøjet, og tage kontakt til de andre børn (udforskningsadfærd). Hvis du rejser dig og går, stopper barnet med at udforske og kommer tilbage og klamrer sig til dig igen for at forhindre at du går (tilknytningsadfærd).

SPØRGSMÅL

 • Kan du huske situationer, hvor børn har klynget sig til dig og har grædt, når du er gået?
 • Hvordan håndterer du adskillelse, når du går fra et barn eller skal tage dig af et andet barn?
 • Hvordan er du sammen med børnene og giver dem en “Tryg Base”?
 • Hvornår oplever du, at et barn føler sig så trygt, at det kravler væk fra dig og begynder at lege med andre børn eller med legetøj?
 • Hvordan kan du gøre “titte-bøh” og gemmeleg til en del af din daglige rutine?
 • Er der børn, som ikke udforsker og leger, men klynger sig til dig hele tiden? Hvordan kan du få dem til at føle sig mere trygge?

SPØRGSMÅL

 • Hvad gør denne dagplejemor for at få børnene til at føle sig trygge?
 • Hvordan får denne måde at agere på (sidde på gulvet, for det meste stille) børnene til at udforske og prøve at få fat i bolden?

 

 • Hvordan reagerer du, når børn græder, fordi du går?
 • Bliver du irriteret eller er du rolig?
 • Kan børnene se dig det meste af tiden, når de er vågne?
 • Hvad kan gøre det svært at være sammen med børnene det meste af tiden?

Care mother working on making the foster children feel secure 

TJEKLISTE FOR FORSTÅELSE

 • Hvordan kan du genkende tilknytningsadfærd?
 • Hvad kan omsorgsgiveren gøre for at give barnet en tryg base?
 • Hvordan lærer du børn om adskillelse uden frygt?
 • Hvordan kan du genkende udforskningsadfærd?
 • Hvorfor er udforskningsadfærden så vigtig for barnets udvikling?

FORSLAG TIL AKTIVITET

 • Se filmen om Tryg Base-dagplejemoderen. Læg mærke til hvordan hun bliver det samme sted på gulvet og på den måde giver børnene en tryg base. Børnene begynder at udforske, fordi hun ikke flytter sig ret meget. Overvej hvordan du kan skabe en tryg base i dine aktiviteter med børnene.
 • Reflekter over dine egne daglige arbejdsrutiner. Er der nogle forbedringer, du ønsker at lave i det daglige arbejde med børnene, nu hvor du har lært om vigtigheden af tilknytning og udforskning?
 • Hvis dette er tilfældet, kan du lave en plan – hvad vil du gøre anderledes, hvornår skal du starte, hvordan ved du, når du har de ønskede resultater? Kan du bruge et kamera til at optage dine praksisser før og efter ændringerne?