Vælg en side

Fairstart Træningsprogrammer

Et internationalt og gratis redskab til uddannelse af omsorgsgivere for børn uden forældrekontakt. (All rights reserved)

Enkeltpersoner er velkomne til at anvende træningsprogrammerne uden Fairstarts indblanding, men vi anbefaler, at man kontakter os via email (info@fairstartfoundation.com), inden man starter, for at sikre korrekt brug og succesfuld implementering af programmerne.

Hvis organisationer vil anvende programmerne som undervisningsmateriale, eller hvis større grupper ønsker at gennemføre programmet, skal Fairstart kontaktes forud for anvendelse, så vi kan evaluere situation og behov og hjælpe brugerne godt i gang. Dette er for at sikre en høj international standard for omsorgsgivertræning.

OPHOLDSSTEDER OG INSTITUTIONER

Dette træningsprogram er udviklet til træning af omsorgsgivere som arbejder med børn og unge uden forældrekontakt der vokser op på opholdssteder eller institutioner og modtager omsorg fra personale, f.eks. børnehjem, flygtningelejre, skolehjem. 

FAMILIEPLEJE

Dette træningsprogram er udviklet til slægtsplejere, plejeforældre eller andre der arbejder med børn som vokser op i familier uden deres biologiske forældre.

Vi har en ældre version af institutionsudgaven på følgende sprog:

(Indholdet kræver Adobe Flash Player)

RESSOURCE SESSIONER

Yderligere materiale til dit arbejde med børn og unge. Disse sessioner er kun tilgængelige på engelsk.