Vælg en side

Session 13/13

Side 2/5: Evaluering af jeres udvikling

Evaluering af jeres personlige og professionelle udvikling

I denne session beder vi jer opsumere de kompetencer, I har udviklet under forløbet. Måske har i fundet nye værdier i jeres arbejde? Måske tænker I anderledes om, hvad der er vigtigt i omsorgen for børn? Måske har I reorganiseret måden, I opbygger relationer til børnene og benytter jer af sociale netværk? Måske har I fundet nye måder at samarbejde og diskutere jeres arbejde på?

Måske lever I ikke op til alle de formelle mål, som programmet anbefaler i hver session, men I har sandsynligvis opdaget nogle nye muligheder for at skabe en god institution – nogle af jeres idéer er formentlig meget bedre end de idéer, som er blevet foreslået i programmet.

Hvis I har en supervisor, instruktør eller ander, der på anden måde følger eller deltager i Jeres faglige udvikling, kan I med fordel invitere ham/hende til refleksionen og diskussionen. Når I har gennemført denne session, har I en fælles forståelse af jeres individuelle og fælles kompetencer, samt et udgangspunkt at arbejde videre ud fra.

Det første, der i denne session skal fokus på, er børnenes udvikling. Derefter skal i drøfte og reflektere over de kompetencer, som træningen og jeres arbejde hermed har tilføjet jeres professionelle omsorgsarbejde generelt. Spørgsmålene findes på næste side.