Vælg en side

Session 13/13

Side 5/5: Arbejdsplan: Ting vi vil gøre i fremtiden

Arbejdsplan: Ting vi vil gøre i fremtiden

FORSLAG 1:

Ud fra noterne i denne session forslår vi, at I sammenfatter en kort præsentation af de resultater og den professionelle viden, I har erhvervet jer om at udøve professionel omsorg. Dette kan bidrage til anerkendelse fra jeres overordnede, beslutningstagere og professionelle forbindelser. Husk på, at præsentationen bliver læst af mennesker, der ikke kender til jeres arbejde. Præsentationen bør i enkle vendinger beskrive, hvad I laver, hvordan I arbejder, hvordan I praktiserer omsorg og hvilke menneskelige værdier, I arbejder ud fra. Præsentationen bør ikke fylde mere end 3-5 sider, gerne med billeder og dokumentation af jeres arbejde.

Beslut hvem der skriver præsentationen, og diskuter i hvilke sammenhænge den skal anvendes (eksempelvis på hjemmeside eller i forbindelse med profilering).

FORSLAG 2:

I kan lave en videopræsentation af jeres omsorgsarbejde. Den bør i enkle scener vise: hvad I laver, hvem I arbejder med og hvordan I gør det samt de menneskelige værdier, I arbejder ud fra. Videopræsentationen bør ikke vare mere end 10 minutter. Hvis det er muligt, så indlæg et interview med nogle af jeres børn (f.eks. ”Sådan er min hverdag”) og I kan måske også inddrage folk fra jeres netværk og eventuelt biologiske forældre.

 

Tak for jeres interesse og held og lykke med det fremtidige arbejde!