Vælg en side

Session 15/15

Page 1/5 Mit faglige udbytte af læringsprocessen

Mit faglige udbytte af læringsprocessen


Kompetencer der skal udvikles:
•  
At skabe en systematisk evaluering af din udvikling som plejeforælder.


Sessiones emne: 
I session 15 kommer du til at kigge på dit udbytte af dit arbejde med Fairstart programmet, inden for fire forskellige områder:
  Plejebarnets generelle udvikling og udviklingen af relationen mellem barn og plejeforældre.
•  Plejeforældrenes kompetencer med hensyn til teori og praksis i omsorgsarbejdet.
•  Relationerne mellem plejeforældrene og det daglige sociale netværk.
•  Relationerne til lokalområdet og beslutningstagerne.

 

Emnet i denne session er at reflektere og at diskutere hvordan din måde at give omsorg på har udviklet sig:
Når du sammenligner dit udgangspunkt, da du startede på Fairstart programmet, med din nuværende status: Hvordan har forløbet påvirket din evne til at tage dig af plejebørn?
Har du skabt en plejefamilie, der er mere social, mere professionel i dens måde at arbejde for at skabe en tryg base for plejebørn?
Hvordan påvirker arbejdet med plejebarnet jer som familiefamilie?
Hvis du er enlig plejeforælder, reflekter da – alene – over din personlige udvikling og egne kompetencer.

 

Sessionens mål:
At sammenligne din måde at give omsorg på ved begyndelsen af programmet med din nuværende status inden for de fire ovenstående områder.

 

Brug 15 minutter (eller så lang tid der er behov for) på at opsummere hvad du har arbejdet med mellem sidste session og denne:

•  Fik du gennemført, hvad du havde planlagt?
•  Hvad var let og hvad var svært?
•  Hvad var let og hvad var svært?
•  Hvad kan du forbedre til næste gang, du skal arbejde mellem sessionerne?

Husk: Det er okay, hvis du oplever problemer – det er en ny måde at arbejde op og det tager tid at indøve og eksperimentere, før metoderne bliver rutine.