Vælg en side

Session 15/15

Page 1/5 Mit faglige udbytte af læringsprocessen

Mit faglige udbytte af læringsprocessen

Kompetencer der skal udvikles:
•  
At skabe en systematisk evaluering af din udvikling som plejeforælder.

Sessiones emne: 
I session 15 kommer du til at kigge på dit udbytte af dit arbejde med Fairstart programmet, inden for fire forskellige områder:
  Plejebarnets generelle udvikling og udviklingen af relationen mellem barn og plejeforældre.
•  Plejeforældrenes kompetencer med hensyn til teori og praksis i omsorgsarbejdet.
•  Relationerne mellem plejeforældrene og det daglige sociale netværk.
•  Relationerne til lokalområdet og beslutningstagerne.

 

Emnet i denne session er at reflektere og at diskutere hvordan din måde at give omsorg på har udviklet sig:
Når du sammenligner dit udgangspunkt, da du startede på Fairstart programmet, med din nuværende status: Hvordan har forløbet påvirket din evne til at tage dig af plejebørn?
Har du skabt en plejefamilie, der er mere social, mere professionel i dens måde at arbejde for at skabe en tryg base for plejebørn?
Hvordan påvirker arbejdet med plejebarnet jer som familiefamilie?
Hvis du er enlig plejeforælder, reflekter da – alene – over din personlige udvikling og egne kompetencer.

 

Sessionens mål:
At sammenligne din måde at give omsorg på ved begyndelsen af programmet med din nuværende status inden for de fire ovenstående områder.

 

Brug 15 minutter (eller så lang tid der er behov for) på at opsummere, hvad I har arbejdet med siden sidste session:

Har vi gjort de ting, vi havde planlagt at gøre?
Hvad var nemt og hvad var svært?
Hvad har vi lært af at gøre de ting, vi havde planlagt?
Hvordan gik det med samarbejde og ansvarsfordeling?
Hvad kan vi gøre bedre næste gang, vi skal arbejde imellem sessionerne?

Husk: Det er okay, hvis I mødte udfordringer undervejs – det er en helt ny måde at arbejde sammen på og det kræver øvelse og mange forsøg, før det bliver en rutine.