Vælg en side

Session 15/15

Page 2/5 Evaluering af egen udvikling

Evaluering af egen udvikling

I denne session vil vi bede dig om at opsummere de kompetencer, du har udviklet gennem sessionerne: måske har du fundet nye værdier i forhold til dit arbejde, måske er du begyndt at tænke anderledes om, hvad der er vigtigt i forhold til omsorg for børn, måske har du reorganiseret den måde, hvorpå du forholder dig til barnet og til dit sociale netværk som plejeforælder.

Måske nåede du ikke alle målene, som du satte dig i begyndelsen, men du kan have let have fundet nye måder at udføre kvalitetsomsorg – nogle af dine egne ideer er sikkert langt bedre end dem, som programmet kan foreslå.

Når du er færdig med denne session, vil du også have en grundig beskrivelse, af hvilke kompetencer og erfaringer du har som plejefamilie. Den kan du vise til myndighederne, hvis du ønsker at påbegynde et nyt plejeforhold.

Hvis du har en tilsynsførende og/eller samarbejder med en sagsbehandler, så inviter disse personer med til refleksion og diskussion. Hvis ikke kan du samarbejde med din ægtefælle/partner. Der kan også sagtens være andre vigtige personer, du kan invitere, en skolelærer, bedsteforældre eller andre.

Vi vil først bede dig om først at tænke på barnets udvikling og dernæst på de kompetencer, som du har fået i forhold til professionel omsorgsgivning – Både dem du har erhvervet i kraft af dit arbejde og dem, du har fået via det forløb, du lige har gennemgået
Til støtte for dine overvejelser af de spørgsmål, der bliver stillet i denne session, kan du benytte nedenstående skema: REFLEKSIONSSKEMA eller kigge på spørgsmålene her og skrive dem ned på et stykke papir.

 

Ny viden:
(Jeg har udviklet min viden om børns udvikling i forhold til tryg base – eksempler. Du kunne måske kaste et hurtigt blik på sessionerne igen for at se, hvilke dele af teorien, du har lært noget af)

Dine eksempler: 

Praksis:
(Jeg har brugt min nye viden, når jeg afprøver følgende i praksis – eksempler)

Mine eksempler:

Værdier:
Når jeg praktiserer dette (eksemplet beskrevet i kolonnerne “Ny viden” og “Praksis”) er det baseret på værdien … (f.eks.respekt, påskønnelse af barnet)

Mine eksempler: