Vælg en side

Session 15/15

Page 3/5 Emne A: Evaluering af egne kompetencer fra dit arbejde og dine øvelser

Emne A: Evaluering af egne kompetencer fra dit arbejde og dine øvelser

For hvert spørgsmål: Brug fem minutter til at overveje og diskutere hvert af følgende spørgsmål. Brug herefter yderligere fem minutter på at diskutere, hvilke kompetencer dette har givet dig som en generel kompetence for plejeforældre. En af deltagerne kan tage noter og holde øje med tiden. Brug skemaet ovenfor til diskussionen af erhvervede kompetencer. Plejebarnets kompetenceudvikling i forhold til praktiske opgaver og relationsfærdigheder: Barnet kan have større eller mindre problemer i forhold til at være anbragt hos dig, hvilket du bør tage med i dine overvejelser, når du besvarer spørgsmålene. Du bør ligeledes overveje barnets alder:

  • Hvad tænker du om udviklingen af barnets praktiske færdigheder – har barnet forbedret sig med hensyn til at tage tøj på selv, skabe en stabil daglig rytme, lave lektier, køre på cykel, osv.? Kort sagt: har barnet lært at udføre praktiske opgaver selv, sammenlignet med andre børn i samme alder?

Beskriv de kompetencer du har erhvervet som plejeforældre både fra dine egne daglige erfaringer og fra FAIRstart øvelserne i forhold til at støtte barnets praktiske færdigheder. F.eks: “Jeg har lært at plejebørn har brug for en tryg base for at skabe en daglig rytme uden alt for mange ændringer og aktiviteter” – eller hvad som helst ellers, du mener, har været en vigtig læring for dig.

  • Hvad mener du om barnets tilknytningsfærdigheder: har barnet forbedret måden, hvorpå det skaber relationer og tilknytning til dig? Hvis barnet havde en undvigende eller ambivalent adfærd i forhold til at relatere sig til dig i starten, er denne adfærd da forsvundet eller mindre intens/ ses sjældnere? Kommer barnet til dig, når det har brug for hjælp, beskyttelse, trøst? Hvad tænker du om barnets sociale kompetencer (venskab, evnen til at relatere til andre fx klassekammerater m.m.)?

Beskriv de kompetencer du har erhvervet dig som plejeforælder fra dine daglige erfaringer og FAIRstart øvelserne i at støtte barnets sociale kompetencer. F.eks.: “Jeg har lært, at det er vigtigt at føle med barnet og ikke som barnet – børn med brudte relationer kan udvise desorganiseret adfærd i forhold til omsorg, hvilket vi ikke længere bliver bekymrede over
Plejebarnets kompetencer i forhold til at håndtere adskillelse og udvikling af identitet

  • Er barnet bevidst om, hvordan tab og adskillelse har påvirket det? Har barnet udviklet en forståelse for, hvordan det kommer over adskillelsen? Udviser barnet stadig intense fysiske og følelsesmæssige reaktioner overfor adskillelse (så som panik) eller er det i stand til at forholde sig roligt ved adskillelse fra dig eller fra andre vigtige personer? Kan barnet beskrive, hvordan det forsøger at klare adskillelsen?

Beskriv de kompetencer du har erhvervet dig som plejeforælder fra dine daglige erfaringer og FAIRstart øvelserne i forhold til at håndtere barnets adskillelsesangst.

  • Gør barnet sig ideer om selvforståelse? Forstår barnet, hvordan forskellige omsorgsgivere kan bidrage til, hvem det er i dag? Kan barnet beskrive dette?

Beskriv de kompetencer du har erhvervet dig som plejeforælder fra dine daglige erfaringer og FAIRstart øvelserne i at støtte barnet i forhold til at udvikle en klar selvforståelse på trods af de forskellige baggrunde.
Udvikling af barnets sociale netværk:

  • Når du ser på egne relationer til dit sociale netværk (din familie, naboer, skolelærere mv.) nævn da tre vigtige forhold i samarbejdet, der har været til gavn for barnet.

Beskriv de kompetencer du har erhvervet dig som plejeforælder fra dine daglige erfaringer og FAIRstart øvelserne i forhold til at støtte barnet i at udvikle og acceptere et åbent socialt netværk, der er givende for barnet.

  • Når du ser på egne erfaringer i forhold til samarbejde med myndighederne omkring anbringelsen, nævn da tre vigtige emner i jeres samarbejde, der har været til gavn for barnet.

Beskriv de kompetencer du har erhvervet dig som plejeforælder fra dine daglige erfaringer og FAIRstart øvelserne i at støtte barnet i at samarbejde med myndighederne.

  • Når du ser på samarbejdet med de biologiske forældre, nævn da tre vigtige emner i jeres samarbejde, der har været til gavn for barnet.

Beskriv de kompetencer du har erhvervet dig som plejeforælder fra dine daglige erfaringer og FAIRstart øvelserne i at samarbejde med de biologiske forældre. Fx: “Jeg har lært at vise barnet, at vi respekterer forældrene på trods af problemer og at dette hjælper barnet med at respektere sig selv

  • (Hvis det er relevant for anbringelsen) Når du ser på dit arbejde med barnets overgang fra barn til ung og til at forlade din plejefamilie, nævn da tre vigtige emner, der har været til gavn for teenageren.
Beskriv de kompetencer du har erhvervet dig som plejeforælder fra dine daglige erfaringer og FAIRstart øvelserne i at støtte barnet i overgangen fra barn til teenager og til at forlade din plejefamilie.