Vælg en side

Session 1/13

Side 2/5: Hvordan skal vi arbejde med materialet?

Hvordan skal vi arbejde med materialet?

 

Programmet er udviklet og testet i den virkelige verden af medarbejdere og ledere som jer: I to år blev det afprøvet i arbejde med anbragte børn på børnehjem og institutioner. Programmet er baseret på videnskabelige resultater indenfor hovedsageligt børneudviklingspsykologi, og denne viden er blevet omdannet til praktiske anbefalinger og videoer med gode råd, forslag og øvelser. I sessionerne arbejder medarbejderne og instruktøren sammen med materialet og teorien på baggrund af det, instruktøren præsenterer.

I slutningen af hver session beslutter personalet sig for, hvordan de skal øve det, de har arbejdet med i sessionen. Den erhvervede viden er kun brugbar, hvis den kan anvendes i det daglige arbejde, og hvis I som medarbejdere og instruktøren beslutter aktivt og i fællesskab, hvordan I kan udvikle og eksperimentere med jeres praksisser i løbet af programmet. Instruktøren har en håndbog til alle sessioner og er ansvarlig for at præsentere materialet og styre diskussionerne, men det er kun jer som medarbejdere, der kan omsætte det lærte til en del af jeres daglige professionelle arbejde. Det er grunden til at arbejdet imellem sessionerne er så vigtigt.
I begyndelsen af hver session vælger I en referent, som i korte sætninger skriver ned, hvad der er blevet diskuteret og besluttet af medarbejderne og instruktøren og hvilke praktiske opgaver, der skal udføres inden næste session.
De personer, som har udviklet programmet, har et stort kendskab til teori omhandlende kvalitetsomsorg, men ved ikke noget om jer og jeres arbejdsplads. Indholdet i undervisningen er derfor ikke noget, I bare kan lære ureflekteret og praktisere: Medarbejderne og instruktøren er nødt til at træffe deres egne valg og finde deres egne måder at øve tingene på hen ad vejen, så det bliver tilpasser netop jeres hverdag og behov. Målet er, at dette ansvar får jer til at føle, at jeres fælles arbejde bliver mere relevant, udfordrende og spændende.

Af jer som medarbejdere forventes, at I:

  • Hjælper hinanden med at forstå materialet og beder instruktøren om at stoppe op, hvis der er noget I er nødt til at diskutere, for bedre at kunne forstå det.
  • Deltager aktivt i alle sessioner – sig hvad I tænker, for jeres mening er vigtig.
  • Er aktive imellem sessionerne med at afprøve nye praksisser og måder, man kan se børnene og drage omsorg for dem.
  • Støtter hinanden, instruktøren og jeres leder i at få mest muligt ud af undervisningsforløbet.

I denne session skal I lave et lille eksperiment med et indledende interview, og planlægge en enkel øvelse mellem session 1 og 2.

GRUPPEDISKUSSION
Diskuter i gruppen i 15 minutter

  • Hvad tænker vi nu?
  • Er der noget, vi er nødt til at vide eller snakke med hinanden om?
  • Er der tvivlsspørgsmål mht. medarbejdernes motivation og rolle i forløbet. Er der praktiske problemer?

(Mange af de spørgsmål, I har, vil I få svar på hen ad vejen – Svarene vil udspringe af jeres samarbejde)