Vælg en side

Session 2/13

Side 4/5: Den trygge base og udforskning: Leg og social kontakt med andre

Den trygge base og udforskning: Leg og social kontakt med andre

Hvis spædbarnet lærer at være adskilt uden at blive bange, har du givet det en Tryg Base: Et spædbarn med en tryg base i form af en omsorgsgiver har ikke behov for at udmatte sig selv ved at græde og protestere, fordi det frygter adskillelsen – det føler sig trygt. Så når man arbejder med børn, kan man opleve, at barnet i begyndelsen af relationen har brug for en meget høj grad af stabilitet og nærhed – også fysisk. Hvis man forbliver tæt på barnet, bliver det trygt og frygter ikke, at man forlader det.

Det er først, når barnet har oplevelsen af en tryg base, at et andet system kan tage over: Udforskningssystemet. Et trygt barn med en omsorgsgiver, som er rolig og sidder stille, vil begynde at bevæge sig væk fra ham/hende, lege med ting, udforske verden, være nysgerrig, lære, tage kontakt til andre børn og lave små eksperimenter. Dette kaldes udforskningsadfærd, og det er ekstremt vigtigt for barnets udvikling.

Man kan således sige, at man “slukker” Tilknytningssystemet ved at være rolig og nærværende (agere tryg base), hvilket samtidig automatisk “tænder”  Udforskningssystemet.

Sunde børn klamrer sig kun til deres omsorgsgiver i kort tid, indtil de føler sig trygge. Så begynder de at lege, udforske osv. Dette er den eneste måde, de kan lære om verden og blive motiveret til at lære senere i livet. Trygge børn lærer således meget mere end usikkert tilknyttede børn, som bruger al deres energi på at forsøge at undgå adskillelse.

Hvis man for eksempel tager sit barn med ind i en ny gruppe børn, vil følgende ske: først vil det klynge sig til dit ben og græde (tilknytningsadfærd), men hvis du bliver på det samme sted og forbliver rolig, vil barnet naturligt få overskud til at være nysgerrig: kravle væk fra dig, lege med legetøjet, og tage kontakt til de andre børn (udforskningsadfærd). Hvis du rejser dig og går, stopper barnet med at udforske og kommer tilbage og klamrer sig til dig igen for at forhindre at du går (tilknytningsadfærd).

GRUPPEDISKUSSION
20 minutes

 • Kan du huske en situation hvor et barn klyngerede sig til dig da du gik?
 • Hvordan praktisere du seperation? Forlader et barn eller fokusere på et andet barn?
 • Hvordan agere du i nærværet af barnet og sikre barnet en sikker base i dit daglige arbejde?
 • I hvilket situationer ser du et barn føle sig så sikker at når du forlader barnet, begynder barnet at lege med andre børn eller andre ting som f.eks. legetøj?
 • Hvordan kan du bruge “titte-bøh” eller gemmeleg i dit daglige arbejde?
 • Er der børn tilstede som ikke er nysgerrige og vil lege, men klynger sig til dig hele tiden? Hvordan får du disse børn til at føle sig sikker?
GRUPPEDISKUSSION
20 minutes

 • Hvad gør denne dagplejemor for at få børnene til at føle sig trygge?
 • Hvorfor får denne måde at agere på (hun bliver på gulvet, sidder ned det meste af tiden) børnene til at udforske og prøve at nå bolden?
 • Hvordan reagerer vi, når børn græder, fordi vi går? Bliver vi irriterede eller er vi rolige?
 • Sover børnene i ét rum, mens medarbejderne er i et andet, eller er vi i det samme rum, når børnene er vågne?
 • Kan børnene se os det meste af tiden, når de er vågne?
 • Hvor ofte skifter vi omsorgspersoner i løbet af en dag?
 • Hvad kan gøre det svært at være sammen med børnene det meste af tiden?
 • Hvad kan gøre det svært at give børnene de samme omsorgspersoner hver dag?
TJEKLISTE
 

 • Hvordan kan man genkende tilknytningsadfærd?
 • Hvad kan omsorgspersonen gøre for at give barnet en tryg base?
 • Hvordan lærer vi børn om adskillelse uden frygt?
 • Hvordan kan man genkende udforskningsadfærd?
 • Hvorfor er udforskningsadfærden så vigtig for barnets udvikling?
FORSLAG TIL AKTIVITET
 

 • Se filmen om dagplejemoderen, der udgør en tryg base. Læg mærke til hvordan hun bliver det samme sted på gulvet og på den måde giver børnene en tryg base. Børnene begynder at udforske, fordi hun ikke flytter sig ret meget. Diskuter, hvordan I kan skabe en tryg base i jeres aktiviteter med børnene.
 • Diskuter jeres egne daglige arbejdsrutiner i gruppen. Er der nogle forbedringer, I ønsker at lave i det daglige arbejde med børnene, nu hvor I har lært om vigtigheden af tilknytning og udforskning?
 • Hvis dette er tilfældet, kan I lave en plan – hvad vil vi gøre anderledes, hvornår skal vi starte, hvordan ved vi, når vi har de ønskede resultater? Kan vi bruge et kamera til at optage vores praksisser før og efter ændringerne? Hvem skal være ansvarlig for arbejdet med ændringerne?