Vælg en side

Session 1/15

Page 3/5: Emne A: Hvordan bruger man programmet?

Emne A: Hvordan bruger man programmet?

Programmet kombinerer to basale elementer: Scoringskortet og sessionerne. Der udover – som et tredje og vigtigt element: dine refleksioner over, hvad du lærer af programmet, og hvordan denne læring påvirker din omsorgspraksis.

Scoringskortet er lavet som forberedelse til instruktørens og dit kommende arbejde med sessionerne, dine refleksioner over egen læring, og hvordan du udvikler dit arbejde i praksis. Scoringskortet er en metode du bruger – sammen med din instruktør som hjælp til at holde fokus på essensen af dit daglige arbejde. Med scoringskortet får du stillet en række spørgsmål omkring dit arbejde med omsorg og ved at svare på disse spørgsmål, får du en bedre forståelse for, hvordan du tilbyder kvalitetsomsorg – og hvorfor denne type omsorg er god. Men du får også mulighed for at se, hvor og hvorfor der kan opstå problemer med barneomsorg.

Når du har svaret på spørgsmålene og lagt dine point sammen, har du en platform for at begynde dit arbejde med sessionerne.

A: AT BRUGE SCORINGSKORTET

Brug scoringskortet til at få et overblik over dit plejeforhold. Mens du arbejder med programmet, bør du nu og da vende tilbage til dit scoringskort, så opbevar scoringskortet inden for rækkevidde gennem hele forløbet. Det bliver et vigtigt dokument for dig. Hvis det er muligt så tag en fotokopi.

  1. Klik på Scoringskort i menuen øverst på siden. Scoringskortet åbner i en ny fane. Udskriv det. (Med mindre du allerede har fået en kopi fra din instruktør)
  2. Afsæt to timer – om muligt med din ægtefælle/partner – og skriv dine svar og tanker i scoringskortet. Scoringskortet er ikke en eksamen; det er dit værktøj til at analysere og planlægge, hvad du finder mest vigtigt i dit arbejde, mens du bruger programmet. Det vil også give dig et overblik over dit sociale netværk med professionelle, familie og venner. Det er som at kaste et blik på plejebarnet, din plejefamilie og dit sociale netværk fra en helikopter. Det er ud fra dette overblik, du og din instruktør kan planlægge, hvordan du ønsker at arbejde som professionel plejeforælder.
  3. Når du har svaret på alle spørgsmålene, regner instruktøren din/jeres svarprofil ud.
  4. Herefter skal du vælge, hvad du mener, der er vigtigt og fokusere på dette gennem programmet – de fleste af dine spørgsmål vil sikkert blive besvaret gennem arbejdet med programmet.

Når du har udfyldt scoringskortet, vender du tilbage til denne instruktion og fortsætter herfra:

To plejeforældre – far og søn – der udfylder scoringskort

B: HVORDAN BRUGES DE 15 SESSIONER?

Ved at skrive dine svar og tanker – og reflektere og have dialoger om scoringskortet – får du en generel idé om din plejesituation og det barn, du har i pleje. Du/I kan derigennem beslutte, hvad du mener, det er vigtigst at arbejde videre med.

I løbet af træningsprocessen gennemgår instruktøren 5-6 grundlæggende sessioner med gruppen. Der er dog mange sessioner i programmet, som du selv kan bruge efterfølgende.

Øverst på denne side er der et menupunkt, der hedder sessioner. Klik på det.

  1. Nu kan du klikke på hver af de 15 sessioner.
  2. Når du har klikket på en session, kan du se tekster, videoer og andre informationer.

Du kan nu se hver af de 15 sessioner for at få viden, læring og inspiration. Instruktøren gennemgår en tre-timers session med gruppen, og der er som regel 14 dage inden næste session, hvor man kan udføre de aktiviteter, man har planlagt sammen. Den næste session starter med at instruktøren laver en kort opsamling: hvordan gik det med at gennemføre den arbejdsplan, du havde lagt? Vi har planlagt undervisningen, så du bliver guidet fra det ene niveau til det næste med en kontinuerlig tilførsel af yderligere informationer og viden.

Hvad indeholder en session?
Hver session præsenterer et emne (fx session 4: ”Grundforståelse af Tilknytningsteorien”) med tekster og videoer for at vise dig professionelle erfaringer og teori, der er væsentlige i forhold til emnet.

I hver session bliver du bedt om at reflektere, overveje og planlægge de opgaver, som du er blevet præsenteret for. Vi beder dig om at finde frem til dine egne ideer, og hvordan du kan tilpasse den præsenterede information til dit eget praktiske arbejde. Du ved bedst, hvordan du bruger den viden der gennemgås i programmet. Tag gerne noter i løbet af undervisningen.

Ved afslutningen af hver session bliver du bedt om at notere, hvordan du vil afprøve dine ideer og planer, indtil du er klar til næste session. En session vil altid foreslå aktiviteter og ideer, du kan afprøve.

Når du har gennemgået en session, afprøver du, hvad du har planlagt indtil næste session.

Mens du afprøver teori og praktiske opgaver, kan du tage noter, bruge din mobil eller kamera for at lave korte videoer af dit arbejde med barnet. Vi anbefaler også at du fører dagbog – ofte kan man først se et reelt fremskridt, når man ser tilbage og du vil få en mængde værdifulde videoklip og noter til at dele med dit plejebarn, når han/hun bliver ældre. De observationer, du skriver ned eller optager, må aldrig ses af personer, der ikke deltager i undervisningsprogrammet. Det er fortroligt materiale til dig, dit hold og din instruktør.