Vælg en side

Session 1/15

Page 4/5: Emne B: Den første øvelse i programmet

Emne B: Den første øvelse i programmet: din personlige erfaring med tilknytning og adskillelse

I denne session er den første øvelse at hjælpe dig med at finde din egen værdifulde erfaring i forhold til børns reaktioner, når de oplever adskillelse fra en omsorgsgiver. Dette vil hjælpe dig til at forstå, hvordan du kan bruge dine egne livserfaringer som en ressource i forståelsen af og arbejdet med plejebarnet.

Interview mellem plejeforældrene to og to.

 • Formålet med interviewet er at finde ud af, hvad I hver især ved om betydningen af tilknytning til vigtige personer fra jeres egen opvækst, og hvordan I reagerede på adskillelse og eventuelle tab i jeres opvækst. Endvidere at få diskuteret, hvordan hver plejeforælder kan bruge sine egne erfaringer i det professionelle arbejde.
 • Den ene deltager interviewer den anden deltager i 20 minutter.
 • Herefter byttes rollerne om og interviewet gennemføres igen.
 • Efter interviewet reflekterer I begge over jeres erfaringer.

Spørgeren skal ikke gøre andet end at stille spørgsmålene og lytte til svarene. Det er vigtigt, at man ikke afbryder den person, der er i gang med at svare på spørgsmålet.

INTERVIEW

Din egen start i livet:

 • Hvad var dine forældres situation, da de ventede dig? Hvor boede de, hvor gamle var de, hvor mange børn havde de?
 • Ved du, hvordan din mors graviditet og din fødsel forløb? (fortæller dine forældre historier omkring dette?)
 • Hvem havde opsyn med dig, fra du blev født, til du var tre år gammel?
 • Hvordan er traditionen omkring barneomsorg i dit miljø?
 • Hvad var det bedste i forhold til dine forældres omsorg for dig?
 • Hvilke værdier i forhold til familieliv har dette givet dig?
 • Hvad er den mest trygge og sikre situation, du kan huske fra din barndom med dine forældre eller omsorgsgivere?
 • Var den første svære adskillelse, du kan huske, lang eller kort?
 • Hvordan reagerede du på denne situation – hvad tænkte du, hvad følte du, hvad gjorde du?
 • Hvordan forsøgte du at håndtere denne adskillelse – hvad tænkte du, hvad følte du, hvad gjorde du? (Var du vred på dine forældre/omsorgsgivere? Blev du kold indeni? Forsøgte du at lade, som om intet var hændt udadtil? Blev du ked af det?)
 • Hvad var den mest værdifulde ting, en voksen gjorde for at trøste dig og hjælpe dig over adskillelsen?

Din professionelle udvikling:

 • Hvad fik dig til at blive plejeforælder?
 • Baseret på dine egne barndomserfaringer: Hvad er den vigtigste basale værdi for dig som plejeforælder – hvad er vigtigst for dig i din omsorg for barnet?

Dit nuværende arbejde:

 • Hvilke følelser har du for dit plejebarn?
 • Hvad er det mest givende og hvad er det sværeste i dit daglige arbejde?
 • Kan du genkende plejebarnets adfærd og måde at reagere på tab fra din egen barndom? Hvordan kan dette forstås og blive brugt konstruktivt i din måde at arbejde med barnet på?
 • Hvad tror du, er det vigtigste for dig i dit arbejde i forhold til at blive en bedre plejeforælder?
 • Hvad kan din ægtefælle/partner gøre, for at støtte dig i denne udvikling?