Vælg en side

Session 3/15

Page 5/6: Emne C: Seperationsangst

Emne C: Seperationsangst – ”Hun elskede os fra den første dag – eller gjorde hun?”

Angsten for adskillelsen kan vise sig på mange måder i barnets eller den unges adfærd.

Nogle børn mister kontakten til deres egne behov og meninger, og er parat at gøre hvad som helst for at tilpasse sig til de nye omsorgsgivere for at undgå flere afvisninger. Nogle børn ser ud til at elske deres plejeforældre og tilpasser sig helt perfekt fra den første dag og barnet kan tage kontakt til alle, som det møder, på en yderst charmerende måde. Men at skabe ægte og sande følelsesmæssige bånd tager lang tid, så du bør se dette som barnets måde at undgå yderligere afvisninger. Denne over-tilpasningsadfærd er drevet af frygt for adskillelse og efter nogle måneder vil barnet begynde at føle sig tryg og du vil begynde at se nogle af de problemer og konflikter, barnet har med sig. At barnet begynder at udvise denne form for adfærd er i virkeligheden et tegn på, at barnet begynder at føle sig trygt og stoler på, at du ikke forsvinder, selv om det ikke længere skjuler sine problemer for dig.

Andre børn vil reagere stik modsat af dette. I stedet for at vise en overdreven tilpasningsevne vil de, af frygt for at blive afvist, helt undgå at danne relationer til deres nye omsorgsgivere. Disse børn har som regel oplevet store svigt tidligt i livet og har derfor lært, at det er bedre ikke at blive afhængig af en voksen, for så kan man ikke blive skuffet og afvist. Ved første øjekast kan det se ud som om, at barnet er meget selvstændigt og ikke har brug for din hjælp, men husk at dette blot er en overlevelsesmekanisme som barnet har lært, og at alle børn har brug for vedvarende omsorg, støtte og kærlighed. Med tiden, når barnet føler sig mere trygt ved dig og erfarer, at du ikke forsvinder, vil det begynde at stole på dig og danne ægte følelsesmæssige bånd til dig. Det kan tage lang tid at genopbygge et barns tillid til sine medmennesker, men hver eneste positive erfaring barnet gør sig med sin nye omsorgsgiver er et skridt i den rigtige retning.

Hvis barnet har været udsat for tidligt omsorgssvigt og ikke har knyttet sig dybere til de allerførste voksne i livet, kan man se børn som helt ukritisk og grænseløst søger at knytte sig til alle de kommer i nærheden af, uden at dette udvikler sig til en dybere relation. Det kan tage år at skabe en tilknytning til et sådant barn. En anden reaktion på mangel på tidlig omsorg kan være børn som reagerer ved at være ekstremt tilbagetrukne, undgå kontakt, og ikke vise noget behov for tilknytning (f.eks. ved ikke reagere på adskillelser og tab, hvor det ville være naturligt for et barn eller en ung).

SPØRGSMÅL TIL EFTERTANKE OG DIALOG

  • Hvad var barnets første reaktion, da I mødtes?
  • Kan du se dig selv som en, der hjælper barnet med at tilpasse sig ved at være rummelig og tålmodig?
  • Viser barnet angst i forhold til adskillelse fra dig? Hvordan kan du håndtere dette på en rolig og venlig måde, når det sker?
  • Forsøger barnet at være charmerende og leve op til dine forventninger – og hvordan kan du reagere på dette?