Select Page

Session 6/8

Side 1/4: Undervisning af børn og unge med omsorgssvigt

Undervisning af børn og unge med omsorgssvigt

Kompetencer der skal udvikles:

 

  • Viden om tidlig mangel på omsorg, hjernens udvikling og indlæringsvanskeligheder i skolealderen.
    • At omsætte viden om omsorgssvigt til undervisningsformer.
    • At hjælpe udsatte børn og unge med at overvinde indlæringsproblemer

Sessionens tema:

  • Sammenhængen mellem tidlig omsorg, hjernens udvikling og læring.
  • Særlige indlæringsvanskeligheder hos tidligt omsorgssvigtede børn og unge.
  • Didaktik: Mål, indhold og praktiske metoder i undervisningen.

 

Sessionens mål:

At læreren og medarbejdergruppen udvikler metoder til at øge læringen hos børn og unge, der har været udsat for tidligt omsorgssvigt.