Select Page

Bliv vores samarbejdspartner

Et af Fairstarts grundprincipper er, at bæredygtig udvikling finder sted gennem involvering, ikke styring. Vi ser ejerskab som et vigtigt element i en forandringsproces, hvorfor alle deltagere i et projekt inviteres som aktive medskabere ud fra et fælles vidensgrundlag. På alle niveauer i tilblivelsen og afholdelse af et uddannelsesforløb inddrages de relevante parter; lige fra samarbejdsorganisationer til de børn, hvis hverdag det hele handler om. 

Hvis din organisation er interesseret i at indgå i et samarbejde er I altid velkomne til at kontakte os på info@fairstartfoundation.com

Nedenfor kan du læse om vores tidigere samskabelsesprojekter:

I foråret 2018 indledte Fairstart et samarbejde med Socialstyrelsen i Grønland. Samarbejdet fokuserer på en tværfaglig uddannelse for lærere, døgninstitutionsmedarbejdere og skolehjemsansatte i Grønland i relationsbaseret omsorgsarbejde. Formålet er, i samspil mellem Fairstart, grønlandske eksperter, fagfolk, forældre samt børn og unge at skabe en fælles viden om kvalitetsomsorg, der er basis for børns trivsel og succes i skolen. Det første instruktørhold påbegyndte uddannelsen i September 2018.

Du kan læse mere om projektet her : Projektoversigt 

I foråret 2017 påbegyndte Fairstart et stort famillieplejeprojekt i samarbejde med SOS Børnebyerne i Afrika. Projektets formål var at uddanne et hold SOS-medarbejdere som certificerede Fairstart instruktører. Under deres uddannelse underviste instruktørerne plejeforældre og SOS-mødre i tilknytningsbaseret omsorg. På denne måde fik plejefamilierne et solidt grundlag for at forbedre omsorgen for de udsatte børn i pleje.

Uddannelsen var en stor succes. I vinteren 2018 blev det første hold dedikererede afrikanske SOS-medarbejdere uddannet som instruktører. Undervisningsforløbene er kommet mere end 600 anbragte børn til gode i lokalområderne. Læs mere om projektet i vores evalueringsrapport (engelsk).

Vores andre partnerorganisationer og støtteydere omfatter blandt andet:

Holkegård Fonden

MICA- Fonden

Metro-Schrøder Fonden