Session 2/10

Side 1/4: Grundforståelse af tilknytningsteorien: jeres grundlag i arbejdet som plejefamilier

Grundforståelse af tilknytningsteorien: jeres grundlag i arbejdet som plejefamilie

Session 2 om grundforståelsen af tilknytnings-teorien giver den grundlæggende viden, som alle plejeforældre og omsorgsgivere bør have kend-skab til. I vil blive introduceret til begreberne tryg base, tilknytningsadfærd og udforskningsadfærd.

Kompetencer, der skal udvikles:

  • Forståelse af tilknytningsteoriens betydning for børn og unges følelsesmæssige og sociale udvikling.
  • Viden om, hvordan man viser tryg tilknytningsadfærd i hverdagen.
  • Viden om, hvordan børn og unge naturligt svinger mellem tryg base adfærd og udforskningsadfærd, og hvordan man som plejeforælder skaber tryghed, og støtter barnets lyst til at lege, lære og samarbejde.

 

Sessionens tema:

I denne undervisningssession arbejder vi med vores viden fra sidste session om, hvordan I selv oplevede svære adskillelser i barndommen. Så bliver det let at forstå teorien om tilknytning, som vi skal arbejde med i dag. Det er den teori, der er den mest grundlæggende i arbejdet med børn og unge – også i forhold til jeres egne børn – og den er let at forstå. Tilknytningsteorien og dens forståelse af sammenhængen mellem trygge voksenrelationer og evnen til at udforske, lære og være social bliver grundlaget for den måde, I kommer til at arbejde på i resten af vores møder, og jeres arbejde hjemme med plejebørnene.

  • Hvad er Tilknytningsadfærd, og hvordan ser man den hos børn og unge, når de søger efter tryghed?
  • Hvordan kan plejeforældre skabe en tryg base?
  • Når den trygge base er skabt, hvordan støtter man så børn og unges udforskningsadfærd: deres lyst til at lege og lære, og deres evne til at blive venner med andre børn?

 

Sessionens mål:

  • Formålet med denne session er at forstå tilknytningsteorien, så I kan udvikle jeres evne til at gøre børn trygge og sikre i deres udvikling. Det er vigtigt at forstå både børns normale udvikling og børn og unges adfærdsvanskeligheder, som noget der i høj grad bestemmes af god eller ringe omsorg i de første tre leveår.
  • Børn, hvis forældre ikke magter tilværelsen, bliver tit udsat for mangel på daglig omsorg, mange oplevelser af tab og voksenskift. Det kan skabe adfærdsproblemer, og problemer med at knytte sig til jer som plejeforældre. Plejebarnets sociale og følelsesmæssige udvikling afhænger derfor i meget høj grad af jeres evne til tålmodigt at vise tryg tilknytningsadfærd gennem længere tid.