Select Page

Session A/10

Side 1/6 Fra Familie til plejefamilie

Fra Familie til plejefamilie

Kompetencer der skal udvikles:

  • At kortlægge de positive værdier i familien.
  • At kunne anvende de positive værdier som værktøjer til at udvikle omsorg for plejebørn.
  • At forberede alle familiens medlemmer på deres nye roller og rammer.
  • At skabe bevidsthed om, hvordan børn reagerer i mødet med en ny plejefamilie
  • At hjælpe plejebarnet med at føle sig tryg i den nye familie

 

Sessionens tema:
Denne session handler om overgangen fra at være en familie til et være en plejefamilie, der har valgt at give omsorg til et barn eller en ung, hvis forældre ikke selv kan give dem omsorg. I får at vide, hvordan anbragte børn og unge reagerer på at komme i en ny familie og et nyt miljø. Derpå diskuterer vi, hvordan man kan hjælpe barnet eller den unge med at føle sig tryg i de nye omgivelser; jeres familie. Til sidst lægger I en plan for, hvordan I kan bruge de styrker og erfaringer, der er i jeres familie til at støtte barnets udvikling.

Sessionens mål:

Målet med denne session er at kortlægge de værdier og styrker i jeres familieliv, der er grundlaget for at give den bedst mulige omsorg og støtte. I ser også på hvem i jeres netværk der kan støtte jeres plejeforhold. Derudover er målet at I får viden om hvordan børn reagerer på anbringelse uden for hjemmet, og hvordan I kan støtte dem i den første svære tid efter anbringelsen.