Session B/10

Side 1/5 Plejefamiliens samarbejdspartnere

Plejefamiliens samarbejdspartnere

Kompetencer der skal udvikles:

Skabe et netværk med andre, der har ansvar for barnet: socialrådgiveren der har ansvaret for plejeanbringelsen, de ansatte i vuggestuen, børnehaven og skolen. Samt andre vigtige personer der tager sig af plejebarnet i hverdagen.

Sessionens tema:

I denne session kommer I til at arbejde med en plan for, hvordan I styrker plejefamiliens netværk, så plejebarnet får den bedst mulige omsorg og læring i hverdagen. Det vigtigste er aftalerne med socialrådgiveren om plejeforholdet. Men der er mange andre vigtige personer, der kan støtte jeres arbejde i hverdagen.

 

Sessionens mål:
Målet med denne session er at forstå den rolle, som jeres arbejdsgivere (myndigheder og familierådgivere/supervisorer) har, og at etablere et samarbejde med andre vigtige omsorgspersoner i barnets eller den unges liv.

 

Hvis I har et spørgsmål til erfaringer fra plejefamilier i Danmark, kan I skrive det på Facebook siden for Plejefamiliernes Landsforening i Danmark: Her

Hvis I er interesserede i at følge med i, hvad der sker internationalt, kan I se det på IFCO (International Foster Care Organization)’s hjemmeside: Her