Select Page

Session 5/8

Side 1/8: At træne børn og unge i fælles ansvar og evne til at samarbejde

At træne børn og unge i fælles ansvar og evne til at samarbejde

Kompetencer der skal udvikles:

At forstå teorien om hvordan lærere og omsorgsgivere målrettet kan træne børn og unge i at samarbejde.

  • Inklusion:
    • At få børn og unge til at føle sig accepterede i klassen eller gruppen.
  • Styring
    • Fra kontrol til medbestemmelse og forhandling
  • Fortrolighed:
    • At skabe et klima hvor alle kan tale åbent, og fokusere på de fælles opgaver

 

Sessionens tema:
Det er en professionel udfordring at få grønlandske børn og unge til at fungere sammen og forstå rammer og regler i hverdagen. Deres forudsætninger og viden er meget forskellige:

Nogle børn er omsorgssvigtede eller misbrugte, og mangler tillid til voksne. Andre bliver forvirrede, når de kommer fra et hjem eller en bygd hvor de har klaret sig selv og pludselig skal følge regler, tider og rammer. De kan også være langt bagud fagligt. Mange har oplevet svære tab og for mange voksenskift. Nogle har tillid til voksne og vil gerne begynde at lære noget, eller deltage i aktiviteter med det samme. Resultatet er ofte at alle er utrygge, og der opstår konflikter, ingen kan koncentrere sig, og læring og opgaveløsning lykkes ikke.

Mange omsorgsgivere og undervisere har fået et chok når de første gang kom med en god vilje, og blev væltet omkuld af en utryg gruppe børn og unge.

Denne session giver jer en tretrinsmodel til at arbejde med udfordringen:

Hvordan kan vi lære børn og unge – med så forskellige forudsætninger – at arbejde sammen med hinanden og de voksne?

 

Sessionens mål:
At give deltagerne praktiske metoder til at fremme opgaveorientering og samarbejde. At arbejde trin for trin med faserne i gruppeudvikling.