Session 1/10

Side 1/4: Introduktion til familiepleje uddannelsen, samarbejde i undervisningsforløbet, og interviewøvelse

Introduktion til familieplejeuddannelsen, samarbejde i undervisningsforløbet, og interviewøvelse

INTRODUKTION
Hjertelig velkommen til vores fællesmøder for plejefamilier! Vi kalder møderne for sessioner.

Forløbet er skabt af Socialstyrelsen i Grønland i samarbejde med Fairstart Fonden, som laver uddannelser for plejefamilier over hele verden. Plejefamilier der arbejder med de samme spørgsmål som jer selv.

Formålet med møderne er, at I får viden om, hvordan man bedst giver omsorg til børn og unge i plejefamilien. Det sker ved, at instruktøren fortæller, giver praktiske forslag og viser videoer af, hvordan man kan give omsorg. Alt sammen for at give inspiration til, hvordan I kan arbejde hjemme mellem møderne, så alle i familien trives. Lige så vigtigt er det, at I her er sammen med andre plejefamilier, og kan dele jeres tanker, ideer, sorger og daglige udfordringer. I vil blive en stærk gruppe, der kan støtte hinanden – også efter forløbet.

Hvad er plejeforældres udfordringer i hverdagen?

Der er mange udfordringer i at være plejefamilie i Grønland, som vores fælles møder kan give jer støtte til at arbejde med:

 • Hvordan får man et barn sluset ind i familien, så barnet føler det hører til, og hele familien trives?
 • Hvordan skaber man trygge rammer for plejebarnet eller teenageren, der måske har adfærdsproblemer, ikke har lært at fungere i en familie, og mangler tillid til voksne?
 • Hvordan samarbejder man med forældrene – også de forældre, der har det svært selv?
 • Hvordan samarbejder man med forvaltningen, børnehaven, skolen og de professionelle?
 • Hvordan finder man andre plejeforældre at dele sine udfordringer og finde gode løsninger sammen med? 

Det er spørgsmål, som plejeforældre over hele verden arbejder med hver dag. Dette forløb er skabt ud fra interviews med mange grønlandske plejeforældre og børn, og mange forskeres gode råd til, hvad der virker. Derfor er det skabt ud fra jeres ønsker og behov. Det er meget enkelt og praktisk, og man behøver ikke at vide en masse i forvejen. Det er nok at være aktiv deltager i møderne, tale åbent om de vanskeligheder, alle plejeforældre oplever og bruge sin nye viden i hverdagen.

De allervigtigste mennesker i plejebørns liv er deres plejeforældre, der ofte må give den omsorg, som deres forældre ikke magter at give dem. Det er ikke let at være forælder for andres børn, og give dem tryghed, tale med dem, og give dem faste rammer og opgaver i hverdagen. Formålet med denne uddannelse er, at I nu får en gruppe med andre plejeforældre, og viden og forslag fra instruktøren, så I kan arbejde videre med at få jeres familie og plejebarnet til at fungere sammen og få en god hverdag.

På vores møder får I et sted, hvor I lærer hinanden og instruktøren at kende, så I åbent kan tale sammen om udfordringer og finde gode løsninger sammen! Først når man har delt sine tanker med andre, kan man se tingene på nye måder og finde styrke til at gøre tingene anderledes. Forskningen viser, at plejeforældre, som har et godt netværk og er åbne overfor at tale sammen, har lettere ved at få deres plejebørn og familien til at trives i hverdagen. Så her kan I tale om alt – også det man ikke plejer at tale med andre om.


Hvad skal vi arbejde sammen om? 

Hvert møde har et tema, som grønlandske plejeforældre er
optagede af:

 • Hvordan kan plejeforældre skabe en tryg tilknytning for børn og unge?
 • Hvordan viser tryghed og utryghed sig hos dem, og hvordan møder man børn og unge, som er tilbagetrukne, vrede eller mangler tillid?
 • Hvordan skaber man en rytmisk hverdag, hvor børnene lærer at være med i de praktiske ting i hjemmet?
 • Hvordan taler man med børn om de tab og skift, de har oplevet, så de får styrke og selvtillid?
 • Hvordan hjælper man børn, og når de bliver teenagere, og hvordan kan de deltage i at lave aftaler og regler?


Hvordan får I mest muligt ud af vores fællesmøder og den viden, I får?

 Hvad forventes der af jer, når vi mødes?

 • Hjælp hinanden med at forstå materialet. 
 • Bed instruktøren om hjælp, spørg hvis I er i tvivl. 
 • Deltag aktivt: del jeres daglige udfordringer i gruppediskussionerne.
 • Vær aktivt mellem sessionerne: arbejd hjemme med det,
  I har lært på hvert møde.

         

Jeres instruktør vil arbejde sammen med jer og også dele sine egne erfaringer. I vil få undervisning, se videodemonstrationer af daglig omsorg, og diskutere løsninger med hinanden.

I får også praktiske arbejdsopgaver: i slutningen af hvert sessionsmøde planlægger I selv, hvordan I vil arbejde hjemme. Næste gang vi mødes, starter vi med at høre, hvordan det gik. Det lykkes bedre og bedre for hver gang, man prøver. På den måde bliver alle øvede i at forbedre hverdagen i plejefamilien.

Når forløbet slutter vil I nok opleve det samme som plejeforældre i andre lande, der har fulgt programmet: at I har dannet en stærk gruppe af plejeforældre, som I kan tale med og få støtte hos. At både familien og plejebarnet trives bedre, og at I har fundet løsninger på problemer, der før så ud til at være uløselige.

Kompetencer der skal udvikles:

 • Forståelse, for hvordan egne livserfaringer har betydning, er et vigtigt bidrag til jeres rolle som plejeforældre
 • Åbenhed i sessionens dialoger og diskussioner

 

Sessionens tema:
I denne første session bliver I introduceret ril undervisningsforløbet og til indholdet i dette undervisningsprogram.
I skal deltage i et interview med en anden plejeforælder (to-og-to) for at finde ud af, hvor meget vigtig viden, I allerede har fra jeres eget liv – viden, der er brugbar i jeres daglige arbejde som plejeforælder. Når man skal forstå, hvordan plejebørn reagerer på tab af voksenomsorg og adskillelser, forstår man dem meget bedre, når man taler om, hvordan man selv reagerede på adskillelser som barn.

Alle deltagere og instruktøren har tavshedspligt i dette forløb, så I kan tale frit sammen.

Sessionens mål:

 • Lære hinanden at kende og fortælle hinanden om jeres plejeforhold.
 • Få en forståelse for, hvordan I bedst arbejder med undervisningsprogrammets sessioner, og hvordan I bedst arbejder hjemme mellem de enkelte sessioner.
 • Undersøge hvordan jeres egne livserfaringer kan bidrage med værdifuld professionel viden.
 • Lægge mærke til jeres plejebarns adfærd hjemme og tale om det næste gang.