Session 2/8

Side 1/5: Grundforståelse af tilknytningsteorien – Jeres platform i arbejdet som professionelle

Grundforståelse af tilknytningsteorien – Jeres platform i arbejdet som professionelle

Kompetencer der skal udvikles:

  • Forståelse af tilknytningsteoriens betydning for børn og unges mentale helbred og udvikling.
  • Viden om “Udforskningsadfærd” og søgen efter “Tryg Base”, og hvordan man støtter op om disse to funktioner.

 

Sessionens tema:

I denne session arbejder I med tilknytningsteorien og dens forståelse af sammenhængen mellem trygge voksenrelationer og evnen til at udforske, lære, og være aktiv socialt. Jeres forståelse af teorien om hvor vigtig en tryg relation er for alle børn er grundtanken i den måde, I kommer til at arbejde på:

  •  Jeres relationsarbejde, tryghedsskabende professionel kontakt med børn og unge, og hvordan man fremmer læringsparathed i praksis. Med ”læring” menes både at lære sociale, praktiske og skolemæssige færdigheder.

 

Sessionens mål:

  •  Formålet med denne session er at forstå tilknytningsteorien, for at kunne udvikle deltagernes arbejde og sikre børn og unges udvikling. Det er vigtigt at forstå både børns normale udvikling og børn og unges adfærdsvanskeligheder som noget der i høj grad bestemmes af god eller ringe omsorg i de første tre leveår. Sessionen viser den tidlige udviklings betydning for senere social adfærd og udvikling i skolealderen og puberteten.
  •  I kommer senere til at arbejde med hvordan man aktivt skaber trygge og opgaveorienterede børnegrupper. Men lad os se på det enkelte barns udvikling først.

 

Undervisningssession 2 giver den grundlæggende viden, som alle omsorgsgivere bør have kendskab til.

Instruktøren vil præsentere begreberne Tryg Base, Tilknytningsadfærd og Udforskningsadfærd.