Session 3/10

Side 1/8: De fire former for tilknytningsadfærd

De fire former for tilknytningsadfærd

Kompetencer der skal udvikles:

  • At genkende tryg tilknytningsadfærd hos børn og unge
    At genkende utryg undvigende tilknytningsadfærd hos børn og unge
    At genkende utryg ambivalent tilknytningsadfærd hos børn og unge
    At genkende utryg desorganiseret tilknytningsadfærd hos børn og unge
    At vide, hvordan I indgår i en relation med børn og unge, der har udviklet utryg tilknytning, og derfor ikke har tillid til voksne.
  • At vide, hvordan I kan møde børn og unge trygt, så de langsomt udvikler tryg tilknytning

 

Sessionens tema:

I denne session kommer vi til at arbejde med, hvordan man ser og genkender tidlige tilknytningsproblemer, samt hvordan plejebørn nogle gange har udviklet utrygge tilknytningsmønstre. Disse kan ændre sig positivt, hvis børnene i lang tid oplever tryg tilknytningsadfærd hos deres plejeforældre. Der gives forslag til, hvordan I kan arbejde med børn, der har usikre tilknytningsmønstre.

Sessionens mål:

Mange børn og unge i Grønland har været udsat for tidlige belastninger: for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, alkoholskader i graviditeten, omsorgssvigt, skiftende anbringelser og misbrug. Tilsammen kan disse risikofaktorer forårsage utrygge tilknytningsmønstre hos børn og unge i langt højere grad end, hvad der er almindeligt hos børn. Det er belastende for den måde, hvorpå de indgår i samspil med jer, samt for, hvordan de håndterer samspil med andre mennesker generelt. Det giver store vanskeligheder både for børnene og plejeforældrene og skaber ofte stor uro i familiens og barnets hverdag. Desværre bliver deres adfærd ikke set som det, den er: et fejlslagent forsøg på at få omsorg. Derfor er det vigtig som plejeforældre at møde børnene og de unge med den holdning. Det er vigtigt at kende til mønstrene i utryg tilknytningsadfærd og vide, hvordan man kan støtte en mere tryg tilknytning hos plejebørnene.