Session C/10

Side 1/4 At forlade plejefamilien som ung

At forlade plejefamilien som ung

Kompetencer der skal udvikles:

  • At planlægge efterværn og tiden efter anbringelsen
  • At organisere en farvelfest, der viser den unges styrker

 

Sessionens tema:

Denne session handler om overgangen til voksenlivet og tiden efter anbringelsen. Mane unge føler en stor ensomhed, når de forlader deres plejefamilie – det er derfor vigtigt at forberede den unge til at forlade plejefamilien og planlægge efterværnet.

Sessionens mål:

At give inspiration til, hvordan du kan støtte plejebarnets overgang til livet i samfundet.