Om Fairstarts træningsprogrammer

Fairstart Fonden tilbyder gratis online træningsprogrammer til omsorgsgivere og ledere på børneinstitutioner, samt til plejeforældre. Træningsprogrammerne består af 8-15 træningssessioner, som inkluderer alle basale aspekter af kvalitetsomsorg for børn, illustreret gennem tekst, billeder og videomateriale. Programmerne lærer omsorgsgivere at fremme og forbedre børns udvikling og trivsel, at håndtere traumatiserede børn og at arbejde med mange børn per voksen, mm. Ydermere træner deltagerne deres kompetencer indenfor samarbejde og dialog mellem leder og medarbejder og plejeforældre træner samarbejdet med skoler, forvaltninger samt de biologiske forældre.

Udover på dansk, findes træningsprogrammerne på flere forskellige sprog og tilpasset til forskellige landes lokale kultur. Desuden opfordres deltagere til at tilrettelægge deres egen træning, så den passer til de omstændigheder, der arbejdes under. Dette er en stor fordel ved Fairstarts programmer.

FORMÅL: Formålet med træningsprogrammerne, som består af onlinebaseret undervisning i pasning af og omsorg for udsatte børn og unge, er at uddanne omsorgsgivere for børn, som vokser op på institutioner eller i plejefamilier.

MÅLGRUPPE: Omsorgsgivere og ledere på børneinstitutioner samt plejeforældre, som savner uddannelse i håndtering af udsatte og traumatiserede børn og unge.

TO VERSIONER

Vi har to versioner af programmerne

  • En version målrettet omsorgsgivere på institutioner
  • En version målrettet plejefamiliesystemer

Alle programmerne er udviklet i samarbejde med et global netværk af forskere og børneeksperter, hvilket sikrer yderst professionel uddannelse. Nedenfor kan du læse flere detaljer om hver enkelt version:

VERSION NR. 1: INSTITUTIONER

Dette program er udviklet til at træne grupper af omsorgsgivere som arbejder med børn og unge, som vokser op i gruppepleje uden deres forældres daglige omsorg, som for eksempel børnehjem, døgninstitutioner, flygtningelejre, mm. Programmet består af 13 sessioner omhandlende emner, som er relevante for omsorgsgivere, der arbejder med børn og unge i grupper. Man lærer at praktisere professionel omsorg, at håndtere mange børn per voksen, at styrke samarbejdet mellem medarbejdere og ledere, at forbedre organisationsudvikling og meget mere.Du kan se træningsprogrammet og vælge sprog her

VERSION NR. 2: FAMILIEPLEJE

Dette program er udviklet til at træne plejeforældre og andre professionelle, som arbejder med børn og unge, der vokser op i en familie uden deres biologiske forældre. Programmet består af 15 sessioner omhandlende emner, som er relevante for plejefamilier. Dette inkluderer overgangen fra almindelig familie til plejefamilie, relationsarbejde, og samarbejde med forvaltninger, skoler og biologiske forældre.Du kan se træningsprogrammet og vælge sprog her