Session 7/10

Side 1/8 At være teenager – overgangen fra barn til voksen

At være teenager – overgangen fra barn til voksen

Kompetencer der skal udvikles:

  • Forståelse for de generelle udfordringer som er knyttet til puberteten – både for den unge og for plejefamilien.
  • Forståelse for den vigtige udvikling i grupper af unge.
  • Færdigheder i at planlægge og praktisere åben dialog med unge.
  • Færdigheder i at samarbejde og indgå aftaler med unge.
  • At bruge fortællinger om egne livserfaringer som en ressource (eksemplariske narrativer).

Sessionens tema:
I denne session kommer I til at arbejde med, hvordan man bedst muligt kan støtte den overgang, hvor barnet bliver teenager, gerne vil klare sig selv, og er i gang med at skabe sin egen voksne identitet i en ungegruppe. Der er særligt fokus på, hvordan man kan få en normal hverdag med teenagere til at fungere i plejefamilien.

Sessionens mål:
Målet med denne session er at øge forståelsen for de forandringer, der sker i plejefamiliens hverdag, når plejebarnet bliver teenager samt at give inspiration til, hvordan I kan støtte plejebarnets overgang fra barn til voksen. Som teenagere oplever mange grønlandske unge en uløselig konflikt, når de skal danne forventninger til sig selv: hvem er jeg, hvad skal jeg i livet? Denne konflikt er en af de vigtigste grunde til at mange plejeforhold bliver afbrudt og mange unge ikke klare skolegangen. Der er derfor tre mål med denne session:

 

  • Forberedelse af plejebørn til puberteten igennem samtaler.
  • Balancen mellem forældrekontrol og uafhængighed: kontrakt frem for kontrol.
  • At undervise børn og unge i kroppens udvikling, seksualitet og prævention.