Select Page

Session 4/10

Side 1/7 Hvordan praktiserer man omsorg for børn og unge i hverdagen

Hvordan praktiserer man omsorg for børn og unge i hverdagen

Kompetencer der skal udvikles:

  • At praktisere de fire former for tryg omsorgsadfærd i hverdagen
  • At balancere mellem opgavearbejde og relationsarbejde
  • At styrke børn og unges oplevelse af at have et personligt fysisk og socialt rum som en tryg base
  • At arbejde med grænser og roller, der forebygger og mindsker konflikter i hverdagen

 

Sessionens tema:

I denne session beskæftiger vi os med tryg omsorgsadfærd, og hvordan omsorgsgivere skal handle i det daglige samspil, for at få børn eller unge til at føle sig trygge nok til at lege, lære og udvikle deres sociale færdigheder. At kunne omgås andre er en evne, man skal bruge hele livet for at klare sig.

Som plejeforældre er det derfor vigtig at kunne give tryg omsorg til barnet eller den unge og vide, hvordan man kan forholde sig for at skabe tryghed i hverdagen. Det er vigtigt at kunne skabe faste dagsrytmer, opgaver og rammer, der giver børnene og de unge plads til at udvikle komme over deres stress og blive trygge.

 

Sessionens mål:

  • At forene opgave- og relationsorientering, dvs. de praktiske opgaver i hjemmet, og træningen af børnenes evne til at indgå i samspil med andre.
  • At I som plejeforældre kender de fire former for tryg omsorgsgiveradfærd, der skaber samarbejde og livsglæde hos børn og unge.
  • At plejeforældre kan arbejde med at skabe rytme og rammer i en travl hverdag.