Session 8/8

Side 1/7: At vende tabsreaktioner til selvtillid: Hvordan man hjælper børn og unge med at håndtere tab og adskillelsesreaktioner

At vende tab til selvtillid: Hvordan man hjælper børn  og unge med tab og adskillelsesreaktioner

Kompetencer, der skal udvikles:

  •  Planlægning af og øvelse i at føre åbne dialoger om tab og adskillelse.
  •  Hvordan man bruger egne livserfaringer som en ressource til eksemplariske fortællinger om tab og styrke.
  •  Hvordan man kan hjælpe børn og unge med at forstå deres adfærd som naturlige reaktioner på tab.
  •  Hvordan man igangsætter aktiviteter, hvor oplevelser af tab kan bearbejdes.
Sessionens tema:

I denne undervisningssession kommer I til at samarbejde om metoder til at hjælpe børn med at overvinde tabet af forældrekontakt, at leve adskilt fra forældre og andre begivenheder, der repræsenterer et alvorligt tab eller en pludselig adskillelse.

 

Sessionens mål:

Hovedmålet for denne session er at praktisere åbne og informative dialoger med børn og unge om reaktioner på tab. Der gives i sessionen forslag til, hvordan man kan starte aktiviteter, hvor børnene selv kan blive involveret i at nå frem til at forlige sig med deres livsomstændigheder, når de har mistet forældre, bor på skolehjem, eller er anbragt uden for hjemmet.