Select Page

FAIRSTART BLIVER REPRÆSENTERET PÅ EN KONFERENCE I PARIS. Fra d. 8. til d. 9. november afholder SOS Børnebyerne, i samarbejde med Eurochild, Europarådet, såvel som andre partnere, konferencen ‘’Children’s Rights in Alternative Care: Walk the Talk!’’

Konferencen har som mål at virke som en platform, hvor nationale såvel som internationale, stakeholdere fra området for børns beskyttelse kan engagere sig i dialog om, hvordan man kan optimere den sociale omsorg for udsatte børn og unge. Derudover opfordres der til dialog om, hvordan professionelle omsorgsgivere kan implementere børns rettigheder i deres arbejde.
Konferencens ambition er at sætte nye standarder for træningen af professionelle omsorgsgivere, og ultimativt forbedre kvaliteten af alternativ omsorg samt sikre, at børn og unges rettigheder bliver opretholdt i alternative omsorgssystemer.

Niels Peter Rygaard vil repræsentere Fairstart på konferencen, hvor han vil bidrage med vores omfattende viden om design og implementering af træningsprogrammer, der sikrer en høj standard af uddannelse for omsorgsgivere.