Fairstart Fonden vil i januar 2018 lancere en ny international fosterplejeinstruktøruddannelse. Uddannelsen fylder et voksende behov i familieplejessystemet for lavprisuddannelse af høj kvalitet til forbedring af børns livsbetingelser.

“What we do together makes a world of difference – not only for each child but for your future society”
International direktør hos SOS Børnebyerne Danmark, Camilla Torp Olsen om vores nuværende partnerskab i seks afrikanske lande.

FN’s beslutning om at de-institutionalisere børnepasningssystemerne og i stedet placere børn i familiepleje skaber en presserende efterspørgsel på opbygning af solide og kompetente plejesystemer, herunder undervisning til plejeforældre.

En stor udfordring for de fleste ngo’er er at finansiere, udvikle og gennemføre uddannelse for omsorgspersoner, der lærer dem standardiserede forskningsbaserede principper og praksisser for god børnepasning.

 

Vores løsning
Fairstart Fonden udvikler i øjeblikket en online instruktøruddannelse, der uddanner folk til at uddanne grupper af pleje- og slægtsplejeforældre i tilknytningsbaseret børneomsorg. Nogle af de vigtigste teorier vedrører temaer som f.eks. hvordan man skaber stærke familieværdier, hvordan man reducerer separationsangst, hvordan man håndterer traumatiserede børn og dysfunktionel adfærd, og hvordan man håndterer plejebørns overgang til voksenalderen.

Hurtige og positive resultater
Fairstart har flere både gennemførte og igangværende instruktørkurser i vores group care version. På under et år har Fairstart instruktører trænet mere end 1500 anbragte børns omsorgsgivere. Uddannelse af instruktører og omsorgspersonale har resulteret i virkelig positiv udvikling i børnenes sociale adfærd, deres tillid til omverden, samt deres generelle trivsel. Ydermere er omsorgsgiverne blevet mere forstående overfor de anbragte børn og dermed er de blevet gladere for deres jobs. Med vores nye familieplejeinstruktøruddannelse er vores mål at disse positive resultater kan overføres til familieplejesystemer over hele verden.

Læs hvad andre instruktører har sagt her.

 

Innovativ og Relevant
Instruktøruddannelsen er udviklet både til individer, som ønsker at bidrage til øget omsorgs kvalitet på området og særligt til regeringer og NGOer, som mangler et billigt redskab, der kan generere positive resultater på både kort og langt sigt. Vores uddannelse er innovativ idet fleksibiliteten og sammenspillet mellem teori og praksis samt videndelingen mellem instruktør og omsorgsgiver, gør det overordnede udbytte langt større end andre alternativer på området.

Alle deltagerne er medskabere af egne læringsprocesser, og vi forbedrer løbende kvaliteten af vores uddannelser på baggrund af den feedback, vi modtager.

Fairstart lancerer den nye uddannelse i begyndelsen af 2018, og vi er glade for at byde flere lande velkommen til projektet, så vi sammen kan hjælpe børn med at redde verden. Læs mere om den nye uddannelse her.

Hvis du er nysgerrig efter et partnerskab med Fairstart, kan du kontakte os på info@fairstartfoundation.com.