Vælg en side

Session 11/13

Side 1/4: Støtte til social, emotionel og kognitiv læring

Støtte til social, emotionel og kognitiv læring

Kompetencer der skal udvikles:
•  
Medarbejdernes forståelse af indlæringsproblemer hos børn, som har været udsat for omsorgssvigt, inden de blev anbragt.
•  At finde aktiviteter og praktiske metoder, som kan støtte indlæringen.
•  At hjælpe børn med at overvinde indlæringsproblemer.

Sessionens tema:
I denne undervisningssession skal I arbejde med, hvordan kognitiv læring (fag i skolen som matematik, sprog, osv.) hænger sammen med barnets tidlige sociale liv.

Spørgsmålet i denne session er: hvordan skaber vi en social ramme, som giver børnene mulighed for at lære det basale, som kræves for at gå i skole, på universitetet eller deltage i anden uddannelse?

Sessionens mål:
At finde metoder, som kan bruges til at støtte de kognitive evner og sociale kompetencer, som er nødvendige for at børn kan lære.

Brug 15 minutter (eller så lang tid der er behov for) på at opsummere, hvad I har arbejdet med siden sidste session:

Har vi gjort de ting, vi havde planlagt at gøre?
Hvad var nemt og hvad var svært?
Hvad har vi lært af at gøre de ting, vi havde planlagt?
Hvordan gik det med samarbejde og ansvarsfordeling?
Hvad kan vi gøre bedre næste gang, vi skal arbejde imellem sessionerne?

Husk: Det er okay, hvis I mødte udfordringer undervejs – det er en helt ny måde at arbejde sammen på og det kræver øvelse og mange forsøg, før det bliver en rutine.