Vælg en side

Session 11/13

Side 4/4: Arbejdsplan: Hvad skal vi gøre inden næste session?

Arbejdsplan: Hvad skal vi gøre inden næste session?

I kan lave en “læringsstøtte-aktivitetsplan” i en uge og prøve den af.
Eller I kan vælge at lave en speciel aktivitetsplan for  nogle af de børn, som har koncentrationsbesvær.
Planlæg hvordan I vil observere eller optage jeres nye praksisser. Start med at observere jeres normale praksisser, og hvordan børnene reagerer, og derefter jeres nye praksisser, og hvordan børnene reagerer på dem.

Skriv ned hvad I har diskuteret og besluttet jer for at gøre, og hvem der skal gøre hvad.

Tak for interessen og held og lykke med arbejdet indtil I går igang med næste session!