ክፍለ ጊዜ 1/19

ገጽ 3/5: ርዕስ ሀ፡- የስልጠና ፕሮግራሙ አጠቃቀም
ርዕስ ሀ፡- የስልጠና ፕሮግራሙ አጠቃቀም

የስልጠና ፕሮግራሙ የሚከተሉትን ሁለት ክፍሎች ያጣመረ ነው፡- የግምገማ ወረቀቱ እና በስልጠና ክፍለ ጊዜዎቹ ውስጥ የምትሰሩትን ሥራ። በጣም ወሳኝ የሆነው የስልጠናው ክፍል  በስልጠናው ላይ ስለተማራችሁት ትምህርት እና ለህጻናት የምታደርጉትን እንክብካቤ ለማሻሻል ሊረዳችሁ ስለሚችልበት መንገድ የምታደርጓቸው ውይይቶች እና የምትሰጧቸው አስተያየቶች ናቸው።

የግምገማ ወረቀቱ የተዘጋጀው እናነተን እና አሰልጣኛችሁን በክፍለ ጊዜዎቹ ውስጥ ለምትሰሩት ሥራ ለማዘጋጀት እና ስለተማራችሁት ነገር እና ሥራችሁን ማዳበር ስለምትችሉበት መንገድ ያላችሁን ሀሳብ እንድትገልጹ ለማስቻል ነው። የግምገማ ወረቀቱ (ከአሰልጣኛችሁ ጋር በመሆን) ህጻናትን በመንከባከብ የዕለት ተዕለት ሥራችሁ ውስጥ ዋናው ጉዳይ ላይ ለማተኮር እንዲረዳችሁ ልትጠቀሙት የምትችሉት ዘዴ ነው። የግምገማ ወረቀቱን በመጠቀም ህጻናትን ስለመንከባከብ ሥራችሁ በርካታ ጥያቄዎችን የምትጠየቁ ሲሆን በግምገማ ወረቀቱ ላይ ያሉትን ጥያቄዎች መመለስ ህጻናቱ ስላሉባቸው ችግሮች እና ስላሏቸው ግብዓቶች ጠቅለል ያለ እይታ የሚሰጣችሁ ከመሆኑም በላይ በእንክብካቤ ሥራችሁ ውስጥ ምን ማሻሻል እንደምትፈልጉ ግንዛቤ ይሰጣችኋል።

የግምገማ ወረቀቱን ጥያቄዎች ከመለሳችሁ በኋላ ስለምትገኙበት ሁኔታ እና በክፍለ ጊዜዎቹ ውሰጥ ምን ላይ መሥራት እንደሚያስፈልግ ጥሩ ግንዛቤ ይኖራችኋል።

ሀ፡- የግምገማ ወረቀቱን መጠቀም

 

  1. 1.ስለ የአደራ ቤተሰብ እንክብካቤ ሥራችሁ ጠቅለል ያለ እይታ ለማግኘት የግመገማ ወረቀቱን መጠቀም በፕሮግራሙ ውስጥ የመጀመሪያው ተግባር ነው። አሰልጣኛችሁ መልሶቻችሁን መዝግቦ ይዞ ስልጠናው ሲያበቃ ጥያቄዎቹን እንደገና ይጠይቃችኋል። ለእናንተ እና ለህጻናቱ ምን የተሻሻለ ነገር አለ?

    አስተውሉ፡- ለግምገማ ወረቀቱ ቃለ መጠይቅ የምትሰጧቸው መልሶች ፈተና አይደሉም፤ የስልጠና ፕሮግራሙን በምትጠቀሙበት ወቅት ልንሰራበት ያስፈልጋል የምትሉትን ጉዳይ መተንተን እና ማቀድ የምትችሉበት መሳሪያችሁ ነው። የአደራ ቤተሰብ እንክብካቤ ሥራችሁን ከሄሊኮፕተር ላይ ሆናችሁ እንደመመልከት ነው። ከዚህ እይታ በመነሳት በሥልጠናው ወቅት ምን ላይ መሥራት እንደምትፈልጉ መወሰን ትችላላችሁ።

ለ፡- 19ቱን ክፍለ ጊዜዎች መጠቀም የምንችልበት መንገድ

በዚህ የስልጠና ሂደት ውስጥ ከአሥራ አምስቱ ክፍለ ጊዜዎች ውስጥ ስድስቱን የምታከናውኑት ከአሰልጣኛችሁ ጋር በመሆን ነው። ስልጠናው የታቀደው አሰልጣኛችሁ እያንዳንዱ እርምጃ ላይ በመምራት ባሏችሁ የመንከባከብ ክህሎቶች እና ችሎታዎች ላይ ተጨማሪ ነገር እንዲሰጣችሁ ነው።

ስልጠናው ካበቃ በኋላ የተቀሩትን ክፍለ ጊዜዎች በማከናወን እና ራሳችሁን በማስተማር መቀጠል ትችላላችሁ።

በአንድ ክፍለ ጊዜ ውስጥ ምን ምን አለ?

የእያንዳንዱ ክፍለ ጊዜ መጨረሻ ላይ አለልጣኙ ሀሳቦቻችሁን እና ዕቅዶቻችሁን በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ እስከምትገናኙ ድረስ በምን መልኩ ተግባራዊ እንደምታደርጓቸው እንድትጽፉ ይጠይቃችኋል።

ቢቻል የየዕለት ውሎአችሁን (diary) እንድትጽፉ እንመክራለን (አብዛኛውን ጊዜ መሻሻላችንን ማየት የምንችለው ወደኋላ ስንመለከት ነው እንዲሁም በአደራ የምታሳድጉት ልጅ ሲያድግ የምትሰጡት ጠቃሚ የጽሁፍ ማስታወሻ ይሆናችኋል።የምትጽፏቸውን ወይም የምትመዘግቧቸውን ማናቸውም እይታዎች በስልጠና ፕሮግራሙ ውስጥ የማይሳተፍ ማንኛውም ሰው ሊያያቸው ወይም ሊጠቀማቸው አይገባም።

ጽሁፉ በሚስጥር መያዝ ያለበት ነው።

Here is an example of an instructor educating a group of SOS mothers. Please notice how the instructor involves the participants and gets them to speak.