Session 7/10

Side 2/8 Kortlægning af plejeforældrenes egen viden om teenageårene

Kortlægning af plejeforældrenes egen viden om teenageårene

Hvilke forventninger og udfordringer følger med, når et barn kommer i puberteten og bliver teenager?

Den første aktivitet er et to-og-to interview om jeres egne erfaringer med udfordringer i teenageårene. Derefter diskuteres, hvordan disse erfaringer kan bruges til at forstå og arbejde med teenagere i dagligdagen.

 

INTERVIEW: HVAD VED VI FRA VORES EGEN UNGDOM OM TEENAGEALDEREN?

INTERVIEW TO OG TO 

20 minutter

Brug disse spørgsmål til at interviewe hinanden to og to – den ene plejeforælder interviewer den anden i 10 minutter, og herefter bytter I roller:

  1. Hvordan oplevede du din egen overgang fra barn til teenager?
  2. Hvordan ændrede dit forhold til dine venner sig?
  3. Fik du en kæreste?
  4. Oplevede du skift i miljø i teenagealderen? F.eks. at flytte fra bygd til by, fra hjem til efterskole etc.
  5. Oplevede du meget forskellige krav og forventninger fra dine forældre og skolen?
  6. Hvad var det mest udfordrende for dig som teenager, og hvordan tror du dine erfaringer kan hjælpe dit plejebarn/ den unge

 

GRUPPEDISKUSSION

20 minutter

Brug jeres erfaringer til at vælge tre vigtige holdninger man skal have som plejeforælder, når man arbejder med teenagere.
Værdi 1: Vores teenagere har brug for……………………………………………………..
(for eksempel: respekt og forståelse fra vores side, selv når de opfører sig ufornuftigt)
Værdi 2: Vores teenagere har brug for……………………………………………………..
Værdi 3: Vores teenagere har brug for……………………………………………………..