Vælg en side

Session 10/15

Page 3/7: Emne A: Mangel på en tryg-base-gruppe ved anbringelse udenfor hjemmet

Emne A: Mangel på en tryg-base-gruppe ved anbringelse udenfor hjemmet

Hvorfor er dagens fokus vigtigt?
Børn, der er anbragt udenfor hjemmet, oplever ikke kun adskillelse fra forældrene. De oplever ofte en serie af adskillelser fra forskellige nye omsorgsgivere og anbringelsessteder. De kan også opleve mange konflikter mellem omsorgsgivere, f.eks. stridigheder om forældreretten, eller uenigheder mellem plejefamilie og forældre. Der kan opstå mange konflikter i det daglige samvær i plejefamilien. Børn kan have boet i institutioner, hvor de konstant har mødt nye omsorgsgivere tre gange om dagen og ansatte, der nogle dage arbejder med én gruppe af børn og andre dage med en anden gruppe. De kan have været anbragt flere gange. Når børn mangler en tryg langvarig base med voksne omsorgsgivere, vil de reagere med at udvikle usikker tilknytningsadfærd (som vi beskæftigede os med i session 9: undvigende, ambivalent eller desorganiseret tilknytningsadfærd). Senere i livet kan de udvikle utilstrækkelig social adfærd i almindelighed, så som aggressive eller kortvarige, overfladiske relationer, uden sans for tilknytning eller social ansvarlighed.

På baggrund af dette kræver det mange overvejelser og planlægning i plejefamilien at få hverdagens relationer til at fungere, for at få barnet til at føle at det hører til, og at det føler sig forbundet med og værdsat af andre. Der ligger ofte et stort stykke arbejde forud før man har fået roller og grænser på plads, så hverdagen fungerer – næsten som i en almindelig familie.

HVAD ER DEN PROFESSIONELLE OPGAVE I ARBEJDET MED BØRN ANBRAGT UDENFOR HJEMMET?

I studier af unge mennesker, der er opvokset i institutioner og/eller plejefamilier, beskriver mange en generel følelse af lavt selvværd og afvisning, en følelse af hjemløshed og en oplevelse af, at ingen i systemet har talt med dem under anbringelsen om det, der virkelig har betydet noget: deres længsel efter at høre til i en familie, og tabet af forældrene eller andre vigtige omsorgsgivere. Tidligere anbragte udgør en meget stor del af det stigende antal unge hjemløse. Det kan forebygges gennem arbejdet i plejefamilien.

Anbragte børn, der har klaret sig godt som voksne, beskriver alle fire karakteristika ved deres barndoms omsorgsgivere:

  • En bestemt omsorgsgiver havde vist interesse for deres liv og tilladt dem at knytte sig til dem. De fik tid til at udvikle sig langsomt.
  • De oplevede respekt for hvem de var og oplevede at have et ”personligt rum”
  • De var vokset op i en familielignende gruppe med en stærk social identitet.
  • Gruppen havde et godt netværk i lokalmiljøet.

 

Et eksempel:
Den tidligere danske Statsminister, Anker Jørgensens forældre døde, da han var 5 år. Han har udtalt, at hans succes og karriere skyldes to omstændigheder: at hans tante tog hans forældres plads – og at børnehjemmet hvor han boede, havde en stærk social profil og gav ham følelsen af at være et værdifuldt medlem af institutionen.