Vælg en side

Session 10/15

Page 5/7: Emne C: At støtte barnets evne til at indgå i hverdagens samspil i plejefamilien – at forstå roller og grænser

Emne C: At støtte barnets evne til at indgå i hverdagens samspil i plejefamilien – at forstå roller og grænser

“Enhver familie har sine egne regler for samspil og sine egne regler for, hvordan man overholder grænserne mellem familiens medlemmer. Dem taler man sjældent om, for ”sådan er det jo bare hos os”. Men med et barn der måske ikke har oplevet grænser før, eller kommer fra en anden kultur, bliver plejeforældre nødt til at sætte ord på reglerne, og vise dem i praksis. Og reglerne må ændres og forklares. F.eks. kan familiens egne børn ofte synes at man behandler plejebarnet anderledes, eller de bliver provokerede af at barnet måske ikke forstår samspillet, går ind på andres værelser, eller reagerer voldsomt følelsesmæssigt. Derfor tager det meget lang tid at komme til at føle sig som medlem af familien – det gør man først rigtigt, når man har forstået og øvet sig gennem daglige samspil i lang tid.

Mange plejebørn har svært ved at fornemme sociale grænser. Derfor kan det være en god ide i fællesskab at udforme et regelsæt, især hvis i selv har hjemmeboende børn:

Et møde i plejefamilien, hvor man finder ud af hvordan man respekterer hinandens fysiske rum. Her er det vigtigt at lytte til børnenes forslag, og især hjælpe dem med at formulere et fælles regelsæt. Kan man gå ind på andres værelser eller dele legetøj? Skal man banke på døren til hinandens værelser før man går ind? Skal man rydde op efter sig i de fælles arealer i huset, hvordan gør man det? Må man rode på sit eget værelse, men ikke udenfor døren? Mødet kan være et fast ugentligt punkt, så alle føler sig hørt og uenigheder er afklaret. En plejemor hjalp f.eks. sit plejebarn ved at sætte en mærkat på de døre i huset hvor ”man skal banke på først og vente på svaret eller spørge” (det var kun dørene til hendes egne børns værelser).

Når det er et svært tilknytningsforstyrret barn, tager processen med at forstå og lære sociale grænser mange år. Prøv at lytte til dette interview med plejeforældre, og overvej hvordan I selv lærte jeres plejebarn at komme ind i samspillets rytme:

Klik herunder for at afspille lydfilen: “At modtage et omsorgssvigtet barn”.

 

SPØRGSMÅLE FOR REFLEKTION OG DIALOG  

10 minutter
Hvilke tanker fik I her om jeres eget plejebarns evne til at fornemme grænser, og hvordan I har arbejdet med dette i familiens hverdag?
Var der noget i interviewet som inspirerede jer til noget I kan gøre hjemme?

PLEJEFORHOLDET BLIVER EN UDVIKLINGSPROCES FOR HELE FAMILIEN

I den første periode med et omsorgssvigtet barn eller ung kan hverdagen opleves meget konfliktfyldt. På længere sigt kan familien komme til at fungere bedre, fordi man hele tiden er nødt til at tage stilling til sine grundlæggende værdier, sin tålmodighed, og blive mere bevidst om sin måde at sætte grænser på. På denne måde bliver plejeforholdet en udviklingsproces, ikke blot for plejebarnet, men i lige så høj grad for familien.

Her er nogle overvejelser, som de plejeforældre i hørte før har gjort sig efter flere år: hvordan udviklede familiens liv sig:

Klik herunder for at afspille lydfilen “Hvordan udvikler familien sig”.

 

GRUPPEDISKUSSION 

10 minutter
Hvilke tanker fik I her om hvordan plejeforholdet har skabt udvikling for jer som plejeforældre?
Hvilke kompetencer har det givet jer som familie, og hvilke kompetencer har det givet de forskellige familiemedlemmer?