Vælg en side

Session 10/15

Page 6/7: Emne D: Relationsudvikling i plejefamiliens lokale netværk

Emne D: Relationsudvikling i plejefamiliens lokale netværk

Børn og unge med omsorgssvigt og svært utryg tilknytning har ofte en adfærd, der skaber uenigheder mellem plejefamilien og daglige samarbejdspartnere, der også skal have omsorg for barnet: dagpleje, børnehave og skole.

Først og fremmest kan det blive vanskeligt at skabe et fælles syn på barnet. Det kan være dets behov for særlig støtte, at professionelle ikke tidligere har mødt anbragte børn eller unge med svære vanskeligheder. Ofte er barnets adfærd helt forskellig, alt efter om det er hjemme i plejefamilien, eller i f.eks. daginstitutionen – måske fungerer barnet fint det ene sted, og reagerer voldsomt det andet sted.

Ligesom plejefamilier gennemgår en modningsproces sammen med plejebarnet, skal plejefamilien og dens netværk også igennem en modningsproces, der tit er svær i starten for alle parter. Meget ofte udvikler der sig fordomme på alle sider: plejefamilien føler sig misforstået, daginstitutionen eller skolen synes plejeforældrene er alt for optaget af barnets vanskeligheder, etc. etc. Det svære i denne fase er ikke at låse fast på trods af alle skuffelser, men blive ved med at søge løsninger og fælles forståelser. Prøv at lytte til disse overvejelser i en plejefamilie om, hvordan forholdet til samarbejdspartnerne udviklede sig. Nogle af disse uenigheder blev først løst, da plejefaderen i flere år havde siddet i skolebestyrelsen, hvor plejebarnet gik:

Tryk herunder for at afspille lydfilen: “Virkning på samarbejdspartnerne”.

 

SPØRGSMÅL FOR REFLEKSION OG DIALOG

10 minutter

  • Hvilke tanker fik I her om samarbejdet i jeres netværk om plejebarnet?
  • Er der relationer der er fastlåste mellem jer og samarbejdspartnerne?
  • Hvilke ideer findes i gruppen til at løse op for fastlåste relationer og det indbyrdes syn på hinanden?

CHECKLISTE FOR FORSTÅELSE

  • Hvorfor har børn der er anbragt uden for hjemmet ofte et lavt selvværd og en følelse af hjemløshed?
  • Hvad er de vigtigste faktorer i udviklingen af selvværd og følelsen af at høre til?
  • Hvordan kan man arbejde med plejebarnets voksende forståelse af grænser, relationer og roller?
  • Hvilke erfaringer har I gjort med at skabe en fælles forståelse i netværket af barnet eller den unge? Hvad vil I råde andre plejeforældre til?