Vælg en side

Session 14/14

Side 2/5: Et Tværfagligt læringsfokus

ET TVÆRFAGLIGT LÆRINGSFOKUS

DET TVÆRFAGLIGE LÆRINGSBEGREB 
I denne session retter vi fokus på, hvorfor at læring er så vigtigt et område, når man har med  anbragte og omsorgssvigtede børn og unge at gøre. Derfor er det også vigtigt at forstå, at man som omsorgsgiver opfatter læring i sin bredeste forstand, som nogle processer/aktiviteter, der kan foregår i mange forskellige kontekster og ikke kun i den traditionelle skolekontekst – selvom den også er meget vigtig. Læring omfatter mange ting, som man både kan træne og øve i skole og hjemme, eks. planlægge, koncentration, fantasi, analyse, matematisk forståelse, sprog og kommunikation, motivation og meget mere. 
Kort Brainstorm:

Sæt jer sammen to og to og find fem-ti forskellige læringsaktiviteter, som I har lavet med børn og unge i jeres arbejde indenfor de sidste to uger. 

Tal derefter i fællesskab om, hvordan I opfatter læring.

 


Det er vigtigt, at denne sessions opmærksomhedspunkter og aktivitetsforslag bliver opfattet ud fra det tværfaglige læringsgreb, det vil sige, at de både kan overføres til skole og fritid, selvom et eksempel har udgangpunkt i en skolesammenhæng.
TVÆRFAGLIG SAMARBEJDE FOR AT UNDERSTØTTE INDLÆRINGEN  
Læringsindsatsen skal også være lige så bred, som selve opfattelsen af den. Derfor er det også vigtigt planlægge indsatsen og støtten for den enkelte elev – barn og ung på tværs af personer, som på en eller måde er en del af barnets/den unges hverdag, eks. personale på opholdssted, skole, socialrådgiver, voksne som har ansvar for fritidsaktiviteter, forældre mm..  Det er en rigtig god idé at holde et møde, hvor I taler om den unge/barnet, udveksler erfaringer og planlægger en fællessindsats for at styrke og støtte indlæringen. 
Sæt fokus på jeres tværfaglige samarbejde.

Er I allerede en tværfaglige gruppe, kan I med fordel gøre det i anledningen af jeres nuværende møde. Ellers snak om, hvordan I kan lave et tværfagligt møde. Herunder ret fokus på:

  • Hvordan I allerede nu arbejder med læringen på tværs
  • Hvordan I kan forbedre jeres tværfaglige indsats. 

Husk dette, når I skal lave arbejdsplanen til næste session.