Vælg en side

Session 14/14

Side 5/5: Arbejdsplan: Ting vi vil arbejde med hjemme

Arbejdsplan: Hvad vil vi gøre inden næste session?

Overvej muligheden: hvordan I vil gøre det klart for klassen og gruppen i fritiden, at ikke alle er på samme niveau, og at nogle arbejder på andre måder end andre.

Vælg én eller flere elever der har indlæringsproblemer som følge af tidligt omsorgssvigt og skoleskift. Prøv at kortlægge elevens kompetenceniveau på forskellige områder, og sæt et alderstrin på. Dels hvad angår skolestoffet, dels hvad angår aktiviteter i fritiden.

Lav først en lille spontan analyse af eleven/barnet/den unge som fælles forståelse:

 • Motivation: elevens selvværd og selvtillid hvad angår læring?
 • Opmærksomhedsspændvidde og koncentration: Hvor længe kan eleven arbejde?
 • Elevens almene viden (altid et godt sted at starte undervisning)?
 • Evne til at forstå sprogets og ordenes mening og følelsesmæssige betydning?
 • Evne til at huske og se frem til/ forestille sig en fremtidig situation eller handling?
 • Evne til at forstå forholdet mellem ord (grammatik) og forholdet mellem tal-enheder (matematik) 
15 minutters gruppedialog med notater til arbejdsplan:

Vælg højst to dimensioner fra sessionen. Det vigtige er, at I samarbejder og aftaler, hvordan og hvornår I kommunikerer undervejs til næste gang.

Overvej hvad der for tiden arbejdes med i undervisningen, og hvad der foregår i fritiden. Søg at koble jeres analyse af eleven ind i en fælles plan for ét af ovenstående arbejdsområder: Hvad fokuserer vi på i undervisningen, hvordan arbejdes i fritiden med at udvikle eleven på samme områder?

Eksempler:

 • Hvordan støtter vi motivation og selvtillid, og viser fokus på vedholdenhed, ikke på præstationer?
 • Øvelser i at fastholde koncentration og opmærksomhed.
 • Eller sproglige dialoger og aktiviteter der skaber almen viden.
 • Eller at være tydelige i at vise følelser der svarer til de ord og situationen man er i,
 • Eller at tale om aktiviteter som er foregået eller skal foregå.
 • Eller arbejde med forholdet mellem ordene, eller forholdet mellem mængder, tal, etc.

Tak for interessen, og held og lykke med dette udfordrende arbejde indtil næste session.