Vælg en side

Session 5/13

Side 10/10: Arbejdsplan: Hvad skal vi gøre inden næste session?

Arbejdsplan: Hvad skal vi gøre inden næste session?

Besvar i plenum følgende opsummerende spørgsmål:

 

 • Hvad kan skabe utryg tilknytningsadfærd hos børn?
 • Hvordan kan man genkende undvigende tilknytningsadfærd?
 • Hvordan kan vi professionelt reagere på undvigende børneadfærd?
 • Hvordan kan man genkende ambivalent tilknytningsadfærd?
 • Hvordan kan vi professionelt reagere på ambivalent børneadfærd?
 • Hvordan kan man genkende desorganiseret tilknytningsadfærd?
 • Hvordan kan vi professionelt reagere på desorganiseret børneadfærd?

“Jeg havde et barn, der konstant var efter de andre børn og ødelagde vores ting. Han ændrede sig en smule, da jeg brugte de teknikker, jeg havde lært i denne session. Nogle gange føler jeg, at han stadig tester mig og bare venter på, at jeg laver en fejl.”
Medarbejderudtalelse

GRUPPEDISKUSSION

20 minutter

Beskriv tre børn i jeres varetægt, der i mange daglige relationer udviser:

 • Undvigende adfærd
 • Ambivalent adfærd
 • Desorganiseret adfærd

Diskuter hvilke reaktioner I som medarbejdere har, når I møder denne type adfærd. Hvornår er det svært at reagere ud fra dimensionerne i tryghedsgivende omsorg (gensidig kontakt, sensitivitet, at føle med barnet og ikke som barnet, etc.) når barnet er provokerende, undgår kontakt, etc.

ARBEJDSPLAN: TING VI SKAL GØRE INDEN NÆSTE SESSION

Forslag til aktiviteter:

Læg en plan for hvordan i hver især skal arbejde med de valgte børn, håndtere børnene i deres daglige situationer og aftal, hvordan de bør håndteres i de mest generelle situationer. ”Hvordan vil vi reagere, når børnene siger eller gør dette og hint? Hvordan kan vi følge anbefalingerne fra denne session i håndteringen af hvert enkelt barn?”

 • Skriv ned, hvad I har besluttet omkring håndteringen af hvert af de tre børn.
 • Diskuter, hvordan I kan praktisere dette i jeres daglige arbejde indtil næste session.
 • Hvad bør vi som medarbejderne gøre anderledes og være mere opmærksomme på, mens vi arbejder?
 • Hvordan ved vi, at det er lykkedes for os?
 • Hvem er ansvarlig for at dokumentere den nye praksis med videooptagelser eller skrive ned, hvad vi gør anderledes, og hvordan børnene reagerer på den måde, hvorpå vi drager omsorg for dem?

Tak for interessen og held og lykke med arbejdet indtil I går igang med næste session!