Vælg en side

Session 5/13

Side 4/10: De tre eksempler på usikker tilknytningsadfærd

De tre eksempler på utryg tilknytningsadfærd

Nu vil vi kigge på de tre eksempler på utryg tilknytningsadfærd og diskutere, hvordan I genkender og responderer på et barn i hvert eksempel.
Hvert enkelt af disse typer adfærdsstrategier kan være mere eller mindre intense eller udtalte, så der er en mulighed for, at et barn kun vil have nogle få genkendelige træk.

Illustrationen viser alle fire tilknytningstyper