Vælg en side

Session 9/13

Side 3/5: Emne A: At fremme stabil og langvarig kontakt mellem ansatte og børn og unge

Emne A: At fremme stabil og langvarig kontakt mellem ansatte og børn og unge

 

GRUPPEDISKUSSION – ET FÆLLES OVERBLIK

Den diskussion, I tager nu, handler ikke om at finde løsninger på jeres udfordringer. Den handler om at få et bedre billede af, hvordan den nuværende tilrettelæggelse af jeres arbejde påvirker børnenes mulighed for at etablere sociale relationer.

Start med at udpege en referent, der kan skrive korte noter og udtalelser fra deltagerne, samt lave en sammenfatning ved sessionens afslutning.

25 minutter

 1. Med vores nuværende vagtplan: i hvilken grad er det muligt at tilbyde børnene/de unge den samme omsorgsgiver (evt. kontaktperson) og herved give børnene mulighed for at knytte langvarige relationer?
 2. Børnene i vores varetægt: i hvilken grad tilbyder vi dem en jævnaldrende gruppe, de kan føle et langvarigt tilhørsforhold til?
 3. Hvilke aktiviteter/værdier/sociale forpligtigelse bruger vi for at tilskynde til udviklingen af langvarige forhold mellem vores børn – har ældre børn fx ansvar i forhold til gruppens yngre medlemmer, praktiske eller andre aktiviteter, der udvikler følelsen af at være et gruppemedlem?
 4. I hvilken grad oplever vi udskiftning i personalegruppen? Hvordan tror vi, dette påvirker børnenes hverdag?
 5. Hvad gør vi for at give børnene et overblik over, hvem de kan forvente, der tager sig af dem, hvornår – hvem der vækker dem næste morgen, tager imod dem efter skole, eller er der på deres fødselsdag?
 6. Hvad gør vi for, at børnene oplever, at deres nærmeste voksne er informerede om hændelser i deres hverdag, så børnene ikke skal genfortælle alting?

REVIDERING AF VAGTPLANER/ARBEJDSORGANISERING

Ændringer i en vagtplan kan være en vanskelig proces, fordi det påvirker institutionens kultur og de ansattes privatliv. Mulighederne er også begrænsede af overenskomster på området. Derfor kan ændringer i arbejdstiden tage lang tid at forhandle på plads. Det er vigtigt, at alle deltager og forsøger at nå til en bedre forståelse og enighed. Det kan sagtens tage mere end en session at finde det bedst mulige kompromis. Hvis dette er tilfældet, kan I gentage session 9 så ofte, som der er behov for det.

At drøfte, hvordan børnene i jeres institution kan opleve mest mulig sammenhæng i deres sociale relation, er relevant, selvom det at lave ændringer i vagtplanerne synes urealistisk, eller vagtplanerne allerede er indrettet efter kontinuitetsprincippet i højest mulige grad. Som nævnt, er flere andre faktorer i samarbejdet omkring børnene relevante i forhold til deres oplevelse af tilhørsforhold til både bestemte voksne og jævnaldrende. Faktorer som

 • Udskiftning i personalegruppen
 • Dag-til-dag overlevering om det enkelte barn
 • Informering af børnene om personalets tilstedeværelse i deres hverdag
 • Den daglige organisering af arbejdet

kan diskuteres, hvis ændringer af vagtplaner ikke forekommer hensigtsmæssige.

Lederen interviewes af en medarbejder (eller instruktøren), for at danne et overblik over kontinuitetsudfordringerne fra ledelsesniveau samt at give et realistisk syn på rammerne for forandringer.

INTERVIEW: EN MEDARBEJDER INTERVIEWER LEDEREN (20 minutter)

 1. Hvilke refleksioner gør du dig omkring sammenhængen i omsorgsgivningen/relationer mellem børn i din institution?
 2. Hvis børnene skulle have så få faste omsorgsgivere som muligt hele dagen, ugen og året, hvilke praktiske ændringer i arbejdsplaner og skemaer ville det så kræve? (Fortæl hvad du mener, vil være ideelt, ikke hvad der pt. er muligheder for)
 3. Hvad skal der til for at arbejde hen imod idealet for kontinuitet?
 4. Hvilke praktiske udfordringer er forbundet med at indføre ændringer i arbejdsplaner/vagtsystemer
 5. Hvilke reelle muligheder har vi for at ændre i arbejdsplaner/vagtsystemer

5 minutter: Interviewer og leder lytter uden kommentarer, mens der i plenum reflekteres over interviewet.

10 minutter: Diskuter og lav konklusion. Hvad er de tre vigtigste argumenter og de tre største praktiske udfordringer i forhold til at foretage de ideelle ændringer?

Referenten skriver disse tre punkter ned. De skal bruges i arbejdsplanen.