Vælg en side

Session 9/13

Side 5/5: Arbejdsplan: Hvad skal vi gøre inden næste session?

Arbejdsplan: Hvad skal vi gøre inden næste session?

Dan 3 arbejdsgrupper

Arbejdsgruppe 1 arbejder med Emne B:

Denne session har taget udgangspunkt i medarbejdernes antagelser om børnenes oplevelser. For at få et indblik i børnenes og de unges oplevelser af kontinuitet dannes en arbejdsgruppe, der skal sætte fokus på dette. Oplever børnene, at de har nogle få voksne, de er særligt knyttede til i deres hverdag? Oplever de et tilhørsforhold til en bestemt gruppe?

Tilpas spørgsmålene børnenes alder.

Eksempelvis kan man spørge et mindre barn: ”Er der én eller to voksne, som du føler er bedst til at trøste dig?” eller ”Er der én eller to voksne, som du savner mest, når de ikke er her?

Teenagere kan eksempelvis spørges: ”Er der én eller to bestemte voksne, du helst ville snakke med, hvis du havde problemer? Hvis ja, ville du gerne, at de skulle være her mere/oftere? Hvis nej, er der alligevel nogle, som du godt kunne tænke dig var her oftere/mere?” eller ”Oplever du, at der er nogle børn og voksne, du hører mere sammen med end andre?

Børnenes svar præsenteres i starten af næste session og giver hermed et fælles forståelse af børnenes oplevelse af kontinuitet. Disse oplevelser kan med fordel anvendes som udgangspunkt eller inspiration for de ændringer i retning af øget kontinuitet, som arbejdsgruppe 3 har til opgave at udarbejde.

 

Arbejdsgruppe 2 arbejder med Emne C:

På baggrund af de tre gruppers konklusioner udarbejdes en plan for, hvordan man kan hjælpe børnene og de unge til at føle sig mere inkluderede, hvordan de kan hjælpes til at finde deres plads i fællesskabet, og hvordan man kan hjælpe dem til at være tilpas nærværende i deres relationer med både voksne og jævnaldrende.

 

Arbejdsgruppe 3 arbejder med revision af vagtplaner og/eller arbejdsorganisering

Lederen, medarbejderrepræsentanten(-terne) og en person med kendskab til arbejdstidsplanlægning laver en gruppe for at finde de bedste kompromiser mellem medarbejdernes behov og behovet for at tilbyde sammenhæng i omsorgsplejen i dagtimerne for børnene. Specielt for børn under tre år.
Planen skal præsenteres og diskuteres af hele personalegruppen inden næste session. Træf beslutning om, hvem der er ansvarlig for at præsentere forslagene og kommentarerne i starten af den kommende session.

Tak for interessen og held og lykke med arbejdet indtil I går igang med næste session!