Session A/10

Side 3/6 Emne A: Forberedelse af jeres netværk: find ud af hvem der er vigtige støttepersoner for jeres plejeforhold

Forberedelse af jeres netværk: find ud af, hvem der er vigtige støttepersoner for jeres plejeforhold

Lav en liste over personer i jeres nærmiljø, som muligvis vil komme til at møde barnet eller som måske blive vigtige personer for barnet: det kan være naboer og deres børn, venner og familie, den lokale børnehave eller skole, hvis I planlægger, at barnet skal gå i dem.

I kan bruge enhver lejlighed, når I taler med disse personer, til at fortælle om jeres beslutning om at blive plejefamilie, og fortælle dem, hvordan de kan støtte jer og plejebarnet

Det er en god idé at være meget åbne og ligefremme fra begyndelsen om jeres beslutning, og hvorfor I mener det er en god ide. Vis at I ser frem til at modtage plejebarnet og ikke mener, at et plejeforhold er forbundet med skam for barnet, men at omsorg for et barn, som står uden sine biologiske forældre, er en naturlig social forpligtelse.

Hvis de mennesker, I taler med, har forbehold eller fordomme omkring plejebørn, bør I ikke starte en diskussion, men lytte til dem, fortælle at I forstår, og at dette muligvis vil ændre sig, når de først møder barnet.

LAV EN LISTE OVER STØTTEPERSONER I JERES NÆRE OMGIVELSER

Kig på den liste I har lavet og tænk på hvem af dem på listen der har en positiv holdning til jeres beslutning om at blive plejefamilie. Spørg jer selv om, hvordan de enkelte personer kan hjælpe jer i fremtiden. Listen kan hjælpe jer med at skabe et netværk. der er positivt overfor jer og kan støtte jeres arbejde med plejebarnet.

Hvis der er personer, som har en negativ holdning til jeres beslutning eller fordomme mod plejebørn (”Hvordan kan du tage imod et plejebarn – det kommer til at stjæle fra dig!”): så spørg jer selv, hvordan I kan formindske disse personers holdninger, og hvordan I kan arbejde med at give dem en mere positiv holdning gennem sociale situationer, hvor de møder både jer og plejebarnet.

 

AT OPBYGGE JERES PLEJEFAMILIES LOKALE NETVÆRK

Anbragte børn og unge med omsorgssvigt har ofte en adfærd, der kan skabe uenigheder mellem plejefamilien og de daglige samarbejdspartnere, der også skal have omsorg for barnet eller den unge: dagpleje, børnehave, skole, fritidshjem.

Først og fremmest kan det blive vanskeligt at skabe et fælles syn på barnet eller den unge. Det kan være at barnet eller den unge har behov for særlig støtte, og at de professionelle ikke tidligere har mødt anbragte børn eller unge med svære vanskeligheder. Ofte er barnets eller den unges adfærd helt forskellig, alt efter om det er hjemme i plejefamilien, eller i f.eks. daginstitutionen – måske fungerer barnet fint det ene sted, og reagerer voldsomt det andet sted. 

Plejefamilien og dens netværk skal igennem en udvikling mod en fælles forståelse, der tit er svær i starten for alle parter. Meget ofte udvikler der sig fordomme på alle sider: plejefamilien føler sig misforstået, daginstitutionen eller skolen synes plejeforældrene er alt for optaget af barnets vanskeligheder, etc. etc. Det svære i denne fase er ikke at låse fast på trods af alle skuffelser, men blive ved med at søge løsninger og fælles forståelser.

GRUPPEDISKUSSION – 10 minutter

  • Hvilke tanker fik I her om at skabe forståelse i jeres netværk om plejebarnet?
  • Hvilke ideer er der i gruppen til at aktivere de ressourcestærke personer i netværket?
  • Hvordan kan eventuelle konflikter med skolen, dagplejen eller børnehaven undgås?