Session A/10

Side 5/6 At skabe tryghed og frirum i familien

At skabe tryghed og frirum i familien

STØTTE TIL UDVIKLINGEN AF DET PERSONLIGE RUM

Mange plejeanbragte børn og unge har svært ved at føle hvor de hører til, og at de hører til en ny familie. En måde at skabe tryghed og understøtte barnets eller den unges følelse af at høre til er fornemmelsen af at have et personligt sted eller deres eget rum.

Hvert barn eller ung bør have sit eget personlige område: Dette kan være at barnet eller den unge er med til at indrette sit eget værelse, at det har sin egen stol ved spisebordet. Det kan også være også være et aflåst skab eller en æske, som kun barnet eller den unge og plejeforældrene må åbne.

For spæd- og småbørn kan det personlige rum også være en speciel personlig ting som en bamse, et stykke legetøj eller en T-shirt, de er glade for, eller et bestemt stykke legetøj. Hvordan kan familiens øvrige medlemmer respektere genstanden?

Større børn og unge har brug for et rum eller tidspunkter, hvor de kan have alene-tid uden at skulle forholde sig til andre børn eller voksne. For børn eller unge med adfærdsproblemer kan det være udmattende at skulle forholde sig til andre hele tiden. Det kan afhjælpe mange sociale problemer at tilbyde faste tider på dagen, hvor barnet eller den unge kan være alene på sit værelse. Det kan være efter skoletid når barnet eller den unge laver sit hjemmearbejde, eller når der ellers er en naturlig anledning.

Det kan også være en god ide for større børn og unge at have sin egen dagbog. Hver dag kan I tale med barnet eller den unge om, hvad der er sket eller hvad barnet eller den unge er interesseret i, og det skriver I eller hun/han ned i bogen. Sengetid er som regel et godt tidspunkt for at træne refleksion og hukommelse. I kan også tage billeder af barnets eller den unges aktiviteter og sætte dem ind i bogen. Alle informationer omkring barnets eller den unges biologiske familie bør I også tale med barnet eller den unge om og skrive ned i bogen.

I kan også tale med barnet eller den unge om, hvad der er specielt og personligt i barnets adfærd, i måden barnet relaterer til andre i familien, og hvilke talenter barnet ser ud til at have.

I kan måle barnets fysiske forandringer, f.eks. lade barnet stå mod en væg og bruge en blyant til at skrive på væggen, hvor meget barnet er vokset i løbet af de sidste tre måneder.

FAMILIERÅD SOM ET VÆRKTØJ TIL AT SKABE TRYGHED

Det kan være svært at gå fra familie til at være plejefamilie, fordi familiens medlemmer har forskellige oplevelser med tidligere relationer og familieliv. Nye roller og relationer skal udvikles og det tager tid.

Det er derfor en god ide at sørge for regelmæssige samtaler, hvor alle i familien bliver hørt, både voksne, egne børn og plejebørn. Et familieråd kunne f.eks. finde sted hver søndag eftermiddag, eller én gang om måneden – alt efter hvad I vurderer passer til netop jeres familie.

Sørg for at skabe et frirum for alle i familien, hvor alle kan ytre deres bekymringer og tanker uden fordom og straf. Familierådet er en måde at beskytte alle familiens medlemmer mod negative påvirkninger.

Inden I går i gang sørg for at stille klare regler op for mødet. F.eks.

  1. Vælg en ordstyrer
  2. Vi afbryder ikke hinanden
  3. Alle skal høres og have lige meget taletid
  4. Vi er åbne og tager hensyn til, at der er forskellige måder at udtrykke sig på
  5. Børn må tegne under hele mødet

Familierådet er et møde, der kan have mange funktioner:

I min plejefamilie er vi rigtig mange børn. Det er meget vigtigt, at plejeforældrene er gode til at være opmærksomme på, at der ikke er nogen der bliver holdt udenfor. Alle skal behandles ens, men der skal også være respekt for vores forskellighed. Man skal have respekt for hinanden og for husstanden.” – Plejebarn, 13 år.

Tal om dagligdagsoplevelser

Familien spiller en afgørende rolle, når det gælder støtte og udvikling i dagligdagen. Brug derfor familierådet til at tale om positive oplevelser i løbet af ugen, udfordringer i skolen og konflikter med venner. Hjælp barnet eller den unge med at sætte ord på følelser og sørg for ikke at dømme svære eller voldsomme følelser. Der skal være plads til at vise sorg, vrede og jalousi. Fokuser gerne på barnets eller den unges styrker, når I taler sammen, det giver mere robusthed, selvtillid og glæde.

Skab respekt for hinandens forskellighed

Brug også gerne familierådet til at formidle mellem børnene. Det kan være svært for plejebørn og egne børn at skulle forholde sig til et nyt familiemedlem. Forklar derfor jeres egne børn men især plejebørnene, hvis der er nogen i husholdningen, der har bestemte udfordringer. Det kan være problemer med socialt samvær, udadreagerende adfærd osv.

Erkend og accepter hinandens vilkår. Der vil altid være udfordringer, der skal løses i familier – at lære af hinanden er det, der gør hverdagen sjovt og spændende.

Lav planer for regler i huset

Regler er påmindelser, som gør det nemmere at leve under samme tag. Regler hjælper børn og unge til at kunne fungere sammen med andre og tage hensyn til hinandens forskellighed. Brug familierådet til at udvikle et regelsæt for hele familien, som I diskuterer og udvikler i regelmæssig afstand: Hvilke regler er ubrydelige? Hvad skal vi huske? Hvordan skal vi opføre os? Hvad vil vi gerne være gode til i vores familie?

Familierådet kan især være til stor gavn før børn i slægtspleje, hvor der ofte er mange involverede familiemedlemmer med en holdning til, hvad der er bedst for barnet eller den unge. Brug familierådet til at skabe regelmæssige samtaler, ikke nødvendigvis altid om problemer og udfordringer, men som et værktøj til at skabe enighed internt i familien og for at vise barnet eller den unge, at I som voksne i hans/hendes liv respekterer hinanden og lytter til hinanden.