Session 1/8

Side 2/5: Hvordan skal vi arbejde med materialet?

Hvordan skal vi arbejde med materialet?

Efteruddannelsen er udviklet og testet i mange lande af medarbejdere og ledere som jer selv. Den findes på mange lokale sprog, der hver gang udvikles i samarbejde med brugerne.

Forløbet er baseret på forskningen i udviklingspsykologi og forskning i samarbejde på arbejdspladsen. Denne viden er blevet omdannet til praktiske anbefalinger gruppesessioner, forslag og øvelser. I sessionerne arbejder deltagerne og instruktøren aktivt sammen om materialet på baggrund af det, instruktøren præsenterer. Deltagernes daglige erfaringer og forslag er en vigtig del af forløbet.

I slutningen af hver session lægger deltagerne en arbejdsplan: hvordan de vil udføre det, de har arbejdet med i sessionen. I starten af den næste session deles erfaringerne fra hvad der blev gjort i praksis.

Sessionens viden er kun nyttig, hvis den anvendes i det daglige arbejde. I som medarbejdere og instruktøren beslutter aktivt i fællesskab, hvordan I kan udvikle og eksperimentere med jeres arbejde mellem sessionerne.

Instruktøren har en håndbog til alle sessioner og er ansvarlig for at præsentere materialet og styre diskussionerne, men det er kun jer som deltagere, der kan omsætte forslagene i jeres daglige professionelle arbejde. Det er grunden til at arbejdet imellem sessionerne er så vigtigt.
I begyndelsen af hver session vælger i en referent, som i korte sætninger skriver ned, hvad der er blevet diskuteret og besluttet af medarbejderne og instruktøren, og hvilke praktiske opgaver i har besluttet at udføre inden næste session. F.eks et målrettet arbejde med adfærdsforstyrrede børn.
De personer, som har udviklet programmet, har et stort kendskab til forskning i kvalitetsomsorg og læring, men de har ikke jeres viden om jeres arbejdsplads og de enkelte børn og unge. Indholdet i undervisningen er derfor ikke noget, I bare kan lære udenad og praktisere: Medarbejderne og instruktøren er nødt til at træffe deres egne valg og finde deres egne måder at øve tingene på hen ad vejen, så det bliver tilpasset netop jeres hverdag og behov. Målet er at gøre jeres fælles arbejde mere relevant, målrettet og spændende.

Af jer som medarbejdere forventes, at I:

  • Hjælper hinanden med at forstå materialet. Kom gerne med eksempler fra hverdagen
  • Beder instruktøren om at stoppe op, hvis der er noget I er nødt til at diskutere, for bedre at kunne forstå det.
  • Deltager aktivt i alle gruppediskussioner og dialoger – sig hvad I tænker, for jeres mening er vigtig.
  • Er aktive imellem sessionerne med at afprøve nye praksisser og måder, man kan se børnene og drage omsorg for dem.
  • Støtter hinanden, instruktøren og jeres leder i at få mest muligt ud af undervisnings-/ udviklingsforløbet.

I denne session møder i den første dialog om jeres livserfaringer til forståelse af børns og unges adfærd, og I planlægger en enkel observationsopgave mellem session 1 og 2.

GRUPPEDISKUSSION
Diskuter i gruppen i 15 minutter

 • Hvad tænker vi nu?
 • Er der noget, vi er nødt til at vide eller snakke med hinanden om?
 • Er der tvivlsspørgsmål mht. medarbejdernes motivation og rolle i forløbet.
 • Er der praktiske problemer der skal løses?

(Mange af de spørgsmål, I har, vil I få svar på hen ad vejen – Svarene vil udspringe af jeres samarbejde)