Session 1/8

Side 4/5: Hvad ved vi fra vores eget liv om hvordan vores udvikling blev påvirket af forventninger fra voksne, adskillelser, og voksenskift?

Hvad ved vi fra vores eget liv om hvordan vores udvikling blev påvirket af forventninger fra voksne, adskillelser, og voksenskift?

INTERVIEWS I PAR

2×20 minutter

I denne øvelse skal I interviewe hinanden to og to.

Formålet med interviewet er at finde ud af, hvordan I har oplevet de samme krav som børnene, og naturligvis også, hvordan I selv reagerede på adskillelser og skift i jeres opvækst. Og efterfølgende kan I diskutere, hvordan I kan bruge jeres erfaringer til at forstå børn og unges vanskeligheder.

Den ene deltager interviewer den anden i cirka 20 minutter. Derefter byttes rollerne om, og den anden deltager interviewer. Til sidst præsenterer I kort jeres partners svar i plenum.

Lyt til svarene og stil spørgsmål bagefter.

Din start på livet: 

  1. Hvordan var dine forældres situation, da du blev født – hvor boede de, hvor gamle var de, hvor mange børn havde de?
  2. Hvem passede dig, fra du blev født, til du begyndte i skolen?
  3. Hvad er den første svære adskillelse eller skift, du kan huske – stor eller lille? F.eks. skift fra hjem til skolehjem? Mistede du venner ved skiftet?
  4. Oplevede du stor forskel på dine forældres og dine læreres/omsorgsgiveres krav og forventninger til dig?
  5. Hvordan reagerede du på skiftene? Blev du f.eks. forvirret eller vred på dem du var knyttet til? Blev du trist? Hvad skete der med din tillid til voksne? Mistede du motivationen for liv og læring i en periode?
  6. Hvor har du oplevet, at børnene/ de unge i dit arbejde reagerer på samme måde – prøv at give et eksempel?

 

Din professionelle udvikling:

  1. Hvad fik dig til at vælge, at du ville arbejde med børneomsorg/undervisning?
  2. Hvordan har disse oplevelser skabt dine egne værdier for dig som professionel – hvad er det vigtigste for dig, når det handler om dit arbejde med børn og unge?

 

GRUPPEDISKUSSION
Præsenter nu det, I har talt om – herunder de overvejelser, partneren havde, om hvordan hun/han blev påvirket af meget forskellige forventninger fra forældre og skole. Hvordan eventuelle adskillelser og tab påvirkede evnen til at lære, og hvad der gav styrke til at komme over dem.

To-fem minutter pr. person afhængigt af antal deltagere