Vælg en side

Session 10/13

Side 5/7: Emne C: At støtte barnets evne til at indgå i hverdagens samspil

Emne C: At støtte barnets evne til at indgå i hverdagens samspil i institutionen – at forstå roller og grænser

“Enhver gruppe har sine egne regler for samspil og sine egne regler for, hvordan man overholder grænserne mellem gruppens medlemmer. Dette gælder også for personalet og børnene/de unge på en institution. Man taler sjældent om disse regler, for ”sådan er det jo bare hos os”. Men med et barn, der måske ikke har oplevet grænser før, eller kommer fra en anden kultur, bliver omsorgsgivere nødt til at sætte ord på reglerne, og vise dem i praksis. Og reglerne må ændres og forklares. F.eks. kan andre børn i institutionen synes, at nytilkomne børn/unge bliver behandlet anderledes, eller de bliver provokerede af at barnet måske ikke forstår samspillet, går ind på andres værelser, eller reagerer voldsomt følelsesmæssigt. Derfor tager det meget lang tid at komme til at føle sig som medlem af den familielignende gruppen – det gør man først rigtigt, når man har forstået og øvet sig gennem daglige samspil i lang tid.

Mange anbragte børn har svært ved at fornemme sociale grænser. Derfor kan det være en god ide i fællesskab at udforme et regelsæt:

Et møde i institutionen, hvor man finder ud af, hvordan man respekterer hinandens fysiske rum. Her er det vigtigt at lytte til børnenes forslag og især hjælpe dem med at formulere et fælles regelsæt. Kan man gå ind på andres værelser eller deles om legetøj eller andre ting? Skal man banke på døren til hinandens værelser, før man går ind? Skal man rydde op efter sig i de fælles arealer i huset, og hvordan gør man det? Må man rode på sit eget værelse, men ikke udenfor døren? Mødet kan være et fast ugentligt punkt, så alle føler sig hørt, og uenigheder er afklaret. En omsorgsgiver kan f.eks. hjælpe et barn ved at sætte en mærkat på de døre i huset, hvor ”man skal banke på først og vente på svaret eller spørge” (de andre børns værelse).

Når det er et svært tilknytningsforstyrret barn, tager processen med at forstå og lære sociale grænser mange år. Prøv at lytte til dette interview med plejeforældre, og overvej hvordan I selv lærer jeres børn at komme ind i samspillets rytme:

Klik herunder for at afspille lydfilen: “At modtage et omsorgssvigtet barn”.

 

SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION OG DIALOG  

10 minutter
Hvilke tanker fik I her om beboerne på jeres institution og deres evner til at fornemme grænser?
Hvordan I har arbejdet med dette i hverdagen?
Var der noget i interviewet, som inspirerede jer til noget, I kan gøre?