Vælg en side

Session 10/13

Side 7/7: Arbejdsplan: Hvad skal vi gøre inden næste session?

Arbejdsplan: Hvad skal vi gøre inden næste session?

Udarbejd en plan for, hvordan I kan arbejde med følgende:

  • Etablering af teams og langvarige ”familielignende grupper” (hvis I har brug for at arbejde yderligere med dette).
  • Lav opgavelister, der handler om den Primære Kontaktpersons roller. I kan skrive opgaverne ned og hænge listerne op i personalerummet. I kan lave en video med dialoger mellem en primær kontaktperson og børn og diskutere den i starten af næste session.
  • Lav ansvarsbeskrivelser, der handler om udviklingen af personlig identitet og symboler for det personlige rum. I kan optage barnets miljø på video før og efter I har foretaget ændringer.
  • Hvordan samarbejder vi bedst med vores sociale netværk, og hvordan er forholdet til andre, der skal tage sig af barnet i hverdagen? Er der fastlåste holdninger hos os og dem, som hindrer udvikling af samarbejdet? Hvad kan vi gøre her, og hvordan kan vi blive ved med at gå i dialog med vores netværk?
  • Skriv ned, hvad I har diskuteret og truffet beslutninger om, og hvem der gør hvad.

Tak for interessen og held og lykke med arbejdet indtil I går igang med næste session!